-

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ จากภาพยนตร์เรื่อง
Walking with Dinosaurs

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ เอสพลานาด รัชดาภิเษก

 

 

ใน วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00 น.

รางวัล : บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง ต่อ 1 รางวัล /15 รางวัล


 

เว็บไทย https://www.facebook.com/WalkingwithDinosaursthe3DMovieThailand

 

 

 

 

หมดเขตร่วมสนุกและประกาศผลวันที่ 20 ธันวาคม 2556

 

 

กติกา ผู้ร่วมสนุกจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

1 ปรมาพร กุณาฑลต์ ...ยืนยัน
2 กนกวรรณ สุขทวี ...ยืนยัน
3 อัครสรรค์ ขันตี ...ยืนยัน
4 นลินี ชูศักดิ์สิริกุล ...ยืนยัน
5 มณฑล อาลัยสุข ...ยืนยัน
6 น้องใหม่ อินทร์ผดุง ...ยืนยัน
7 ทิพยา โกกิละนันทน์ ...ยืนยัน
8 นิติ กันตนามัลลกุล ...ยืนยัน
9 ประเวศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ...ยืนยัน
10 ศรายุทธิ์ ตัณฑเทศ ...ยืนยัน
11 เกศรักษ์ กาฬแก้ว ...ยืนยัน
12 ภาพรรณ ชนะพลทรัพย์ ...ยืนยัน
13 พรพิมล ชาวช่างไม้ ...ยืนยัน
14 วีระวัฒน์ แก้วนิ่ม ...ยืนยัน
15 มนสิณีย์ พงษ์รัตนานุกูล...ยืนยัน

สามารถโทรยืนยันสิทธิ์ได้ที่เบอร์ 02-2347545

สิทธิ์นี้ เฉพาะสมาชิกเว็บไซต์ Nangdee.com เท่านั้น

 

 

***ผู้มารับบัตรชมภาพยนตร์ ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น***

 

** หมายเหตุ

- ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลจากเว็บไซต์นี้และในเว็บอื่นเกิน 1 ชื่อ
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อ เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ก่อนรับบัตรชมภาพยนตร์ ไม่รับสำเนาบัตรประชาชน
- ผู้โชคดีต้องมารับบัตรชมภาพยนตร์โดยตัวเอง ไม่สามารถฝากมารับได้
- ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถบันทึกภาพได้ เข้าไปในโรงภายนตร์
- กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ