BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

แค่ได้คิดถึง
  อัลบั้ม :  Deep Blue
ศิลปิน :  นิ่ม สีฟ้า
เข้าชมแล้ว : 3,570 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : แค่ได้คิดถึง
 

ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล 
เหตุและผลมากมาย 
ไม่เคยสำคัญ 
เท่ากับความรู้สึก 
ที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ 
แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน 
อาจบังเอิญ 
ได้ยินข่าวคราวของเธอ 
นั่นคือความรู้สึกที่ดี 
ที่ฉันคอยอยู่เสมอ 
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น 
ยังมีความหมาย 
ต้นไม้ลำธาร 
ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย 
ชีวิตที่มันขาดเธอ 
วันนี้ยังเดินต่อไป 
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ 
หยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกัน 
ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ 
และก็ยังเสียดาย 
กับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา 
ได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟัง 
และทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตา 
ยิ่งเวลารู้สึกไม่มี 
ไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้ 
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น 
ยังมีความหมาย 
ต้นไม้ลำธาร 
ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย 
ชีวิตที่มันขาดเธอ 
วันนี้ยังเดินต่อไป 
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ 
ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น 
ยังมีความหมาย 
ต้นไม้ลำธาร 
ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย 
ชีวิตที่มันขาดเธอ 
วันนี้ยังเดินต่อไป 
แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ 
และคงคิดถึงเธอ ตลอดไป