BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

แทบบ้า
  อัลบั้ม :  Band of Smile
ศิลปิน :  Syam ไซแอม
เข้าชมแล้ว : 6,623 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : แทบบ้า
 

เธอบอกมา 
ว่าเธอหมดใจ 
ใครจะไปรับได้ 
เธอบอกมา 
ว่าไม่มีใจให้ฉัน 
แค่เธอจะลา 
น้ำตาจะไหล 
ใครจะทนรับได้ 
เธอจะไป 
แล้วฉันจะทำยังไง 
อยากให้เธอได้ยิน 
อยากให้เธอได้ฟัง 
แค่ในใจของฉันอยากระบาย 
แค่ให้เธอได้ยิน 
แค่ให้เธอได้ฟัง 
แค่ให้เธอได้รู้ 
ฉันร้องแทบบ้า 
ให้มันรู้ไปว่าจะตายไหม 
ที่เธอบอก 
ไม่รักไม่อยาก 
อะไรกับฉันทั้งนั้น 
ฉันร้องเกินกลั้น 
เหมือนโดนโรคร้าย 
ใกล้ตายทุกวัน 
ฉันขอแค่ให้ถึงวัน 
ที่ลืมเรื่องเธอซักที 
แค่เธอบอกมาฉันเลวอะไร 
ที่ให้อภัยไม่ได้ 
เหตุผลอะไร 
หรือเธออยากไปแค่นั้น 
ไม่เหลืออะไร 
ก็มีแค่กาย 
กับใจที่มันง่ายง่าย 
ไม่มีเราไม่มีอะไรทั้งนั้น 
อยากให้เธอได้ยิน 
อยากให้เธอได้ฟัง 
แค่ในใจของฉันอยากระบาย 
แค่ให้เธอได้ยิน 
แค่ให้เธอได้ฟัง 
แค่ให้เธอได้รู้ 
ฉันร้องแทบบ้า 
ให้มันรู้ไปว่าจะตายไหม 
ที่เธอบอก 
ไม่รักไม่อยาก 
อะไรกับฉันทั้งนั้น 
ฉันร้องเกินกลั้น 
เหมือนโดนโรคร้าย 
ใกล้ตายทุกวัน 
ฉันขอแค่ให้ถึงวัน 
ที่ลืมเรื่องเธอซักที 
ฉันร้องแทบบ้า 
ให้มันรู้ไปว่าจะตายไหม 
ที่เธอบอก 
ไม่รักไม่อยาก 
อะไรกับฉันทั้งนั้น 
ฉันร้องเกินกลั้น 
เหมือนโดนโรคร้าย 
ใกล้ตายทุกวัน 
ฉันขอแค่ให้ถึงวัน 
ที่ลืมเรื่องเธอซักที 
ฉันขอแค่ให้ถึงวัน 
ที่ลืมหน้าเธอซักที