BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

Tea for Three
  อัลบั้ม :  ดอกไม้ไฟ
ศิลปิน :  Tea for Three
เข้าชมแล้ว : 3,459 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ใจของคนคอย
 

ใครใครยังถามเรื่องเธอกับฉัน 
นานแล้วที่เราจากกัน 
ทุกวันที่มีคนถาม 
วันเวลาเก่าเก่า 
กลับมาเตือนย้ำคำ 
ใครสักคนใจดำ 
มาละกันไปมาลืม 
ใครใครบอกฉัน 
เธอไม่กลับมา 
บอกฉันไม่ต้องห่วงหา 
แต่ฉันก็ยังแอบหวัง 
ใจของคนคอย 
นานเท่าใดก็คอย 
อยู่รออย่างเลื่อนลอย 
แม้นอนยังคอยในฝัน 
ใจของคนคอย 
รอเธอมาพักพิง 
หนึ่งคนที่ฮักจริง 
ยังฮักด้วยใจที่กอย 
ใครใครบอกฉัน 
เธอไม่กลับมา 
บอกฉันไม่ต้องห่วงหา 
แต่ฉันก็ยังแอบหวัง 
ใจของคนคอย 
นานเท่าใดก็คอย 
อยู่รออย่างเลื่อนลอย 
แม้นอนยังคอยในฝัน 
ใจของคนคอย 
รอเธอมาพักพิง 
หนึ่งคนที่ฮักจริง 
ยังฮักด้วยใจที่กอย 
ใจของคนคอย 
นานเท่าใดก็คอย 
อยู่รออย่างเลื่อนลอย 
แม้นอนยังคอยในฝัน 
ใจของคนกอย 
รอเธอมาพักพิง 
หนึ่งคนที่ฮักจริง 
ยังฮักด้วยใจที่กอย 
ใจของคนกอย 
ฝากไปตามน้ำปิง 
ฝากส่งความฮักจริง 
อย่าทิ้งหัวใจที่กอย