BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

กรงทอง
  อัลบั้ม :  Freestyle
ศิลปิน :  Paradox พาราด็อกซ์
เข้าชมแล้ว : 3,636 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : กรงทอง
 

กรงทองที่งาม 
ประดับไว้ 
กลางหัวใจ 
เธอดึงฉันไป 
อยู่อย่างนั้น 
โดยง่ายดาย 
ในกรงของเธอ 
ถูกกักขัง 
ไว้ในกรงทอง 
ปล่อยให้ฉันตาย 
ไม่ให้ฉันบิน 
ให้อยู่แต่ความรัก 
ถูกขังในใจเธอ 
แต่คงไม่นาน 
ก็คงต้องไป 
ความจริงฉันเอง 
อยากจะหนี 
ไปให้ไกล 
ทำตามที่ใจ 
ออกไปพบ 
ทางมากมาย 
มันทรมาน 
หากถูกขัง 
ไว้ในกรงทอง 
ปล่อยให้ฉันตาย 
ไม่ให้ฉันบิน 
ให้อยู่แต่ความรัก 
ถูกขังในใจเธอ 
แต่คงไม่นาน 
ก็คงต้องไป 
อยู่แต่ความรัก 
เก็บไว้ในกรงทอง 
ปล่อยให้ฉันตาย 
ไม่ให้ฉันบิน 
ให้อยู่แต่ความรัก 
เดินเข้าไป 
คงไม่นาน 
ก็คงหนีไป 
ในใจเธอ 
คงต้องตาย 
ไร้เรี่ยวแรง 
หากเธอช่วยปล่อย 
ใจให้ห่าง 
ห่างจากกันไปใช้เวลา 
ทำเรื่องอื่นที่มีค่า 
การจะทำให้เรา 
ต้องอยู่ติดกัน 
ฉันคงต้องทน 
ได้อีกไม่นาน 
กรงของเธอ 
ปล่อยให้ฉันตาย 
ไม่ให้ฉันบิน 
ให้อยู่แต่ความรัก 
ถูกขังในใจเธอ 
แต่คงไม่นาน 
ก็คงต้องไป 
ให้อยู่แต่ความรัก 
อยากจะหนี 
ออกไปพบ 
ออกไปใช้เวลาฉันบ้าง 
อยากจะค้น 
อยากจะหา 
ออกไปทำตามใจต้องการ 
อยากจะพัก 
อยากจะหนี 
ออกไปใช้เวลาฉันบ้าง 
อยากจะค้น 
อยากจะหา