BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เหงา
  อัลบั้ม :  Peacemaker
ศิลปิน :  Peacemaker พีซเมกเกอร์
เข้าชมแล้ว : 4,185 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เหงา
 

เคยรู้สึกไหม 
เวลาไม่มีใครแล้ว 
จะมองไปทางไหน 
ไม่มีใครให้พูดจา 
ไม่มีเลยสักคน 
จะหันมามองและเข้าใจ 
คน คนนี้ที่มันไม่มีอะไร 
นี่คือเหงานี่แหละเหงา 
นี่คือความจริงที่ได้เจอ 
เจ็บปวดทรมาน 
ลึกลงข้างในใจ 
โอ้ความเหงา มันช่างหนาว 
มันช่างยาวนานและทุกข์ทน 
รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน 
มันจะอีกนานไหม 
เวลาคงไม่หยุดแล้ว 
เวลาจะพาคนไหน 
ให้ผ่านให้พ้นเข้ามา 
ไม่มีเลยสักคน 
จะหันมามองและเข้าใจ 
คน คนนี้ที่มันไม่มีอะไร 
นี่คือเหงานี่แหละเหงา 
นี่คือความจริงที่ได้เจอ 
เจ็บปวดทรมาน 
ลึกลงข้างในใจ 
โอ้ความเหงา มันช่างหนาว 
มันช่างยาวนานและทุกข์ทน 
รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน 
ไม่มีเลยสักคน 
จะหันมามองและเข้าใจ 
คน คนนี้ที่มันไม่มีอะไร 
นี่คือเหงานี่แหละเหงา 
นี่คือความจริงที่ได้เจอ 
เจ็บปวดทรมาน 
ลึกลงข้างในใจ 
โอ้ความเหงา มันช่างหนาว 
มันช่างยาวนานและทุกข์ทน 
รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน