BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ก้อนหินก้อนนั้น
  อัลบั้ม :  GIFT
ศิลปิน :  พาย
เข้าชมแล้ว : 1,413 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ก้อนหินก้อนนั้น
 

เคยมีใครสักคน 
ได้บอกฉันมา 
ว่าเวลาใครทำกับเรา 
ให้เจ็บช้ำใจ 
ลองไปเก็บก้อนหิน 
ขึ้นมาสักอัน 
ถือมันอยู่อย่างนั้น 
และบีบมันไว้ 
บีบให้แรงจนสุดแรง 
ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น 
ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน 
ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ได้เท่ากับเธอทำตัว 
ของเธอเอง 
ให้เธอคิดเอาเอง 
ว่าชีวิตของเธอ 
เป็นของใคร 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ 
ถูกเขาทำร้าย 
เพราะใจเธอแบกรับมันเอง 
ใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจ 
ก็แค่ให้ก้อนหิน 
ก้อนนั้นให้เธอรับมา 
เพียงเธอจับมันโยน 
ให้ไกลสายตา 
หรือเธอปราถนา 
จะเก็บมันไว้ 
หากยังยอมยังแบกไป 
หัวใจของเธอก็ต้องสั่น 
หากยังทำตัวแบบนั้น 
ถามว่าปวดใจใช่ไหม 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ได้เท่ากับเธอทำตัว 
ของเธอเอง 
ให้เธอคิดเอาเอง 
ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ 
ถูกเขาทำร้าย 
เพราะใจเธอแบกรับมันเอง 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ได้เท่ากับเธอทำตัว 
ของเธอเอง 
ให้เธอคิดเอาเอง 
ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร 
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ 
ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ 
ถูกเขาทำร้าย 
เพราะใจเธอแบกรับมันเอง 
ถูกเขาทำร้าย 
เพราะใจเธอรับไว้เอง