BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ส่งข้อความ
  อัลบั้ม :  Be my guest
ศิลปิน :  Be my guest
เข้าชมแล้ว : 2,029 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ส่งข้อความ
 

ฉันรู้ว่าฉัน นั้นควรจะต้องจากไป ควรจะตัดใจสักที
ข้อความส่งไปฉันเองมันก็รู้ดี เธอคงไม่อยากสนใจ
มุมนึงไม่ไกลฉันยังคงเฝ้าแอบมอง เคยเป็นเจ้าของหัวใจ
ในความผูกพันธ์ ฉันยังมีให้เรื่อยไป แทนในข้อความจากฉัน

* ใจมันหายที่เราเลิกลาอยากไปหาโทรไปพูดคุย
แต่ก็รู้ว่าเธอ มีใครทั้งคนตรงนั้น

** ส่งได้แค่เพียงข้อความ ก็ทำได้แค่เพียงเท่านี้
เมื่อเธอมีคนแสนดีมายืนข้างเธอแทนที่ฉัน
ส่งได้แค่เพียงข้อความ ส่งความห่วงใย ที่อาจไม่สำคัญ
ฉันแพ้หัวใจตัวเองจริงๆ ถึงแม้จะนานเพียงใด แต่ใจไม่ลืมเธอ

ข้อความจากฉัน ถ้าเธอจะไม่อ่านมัน ก็ลบคำนั้นทิ้งไป
เพียงความห่วงใยที่มีให้ทั้งหัวใจ มันคงไม่มีความหมาย

ซ้ำ *,**
ฉันแพ้หัวใจตัวเองจริงๆ ถึงแม้จะนานเพียงใด แต่ใจก็รักเธอ