BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

อยากให้รู้ว่ารักเธอ
  อัลบั้ม :  Then & Now 1
ศิลปิน :  ใหม่ เจริญปุระ
เข้าชมแล้ว : 7,150 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : อยากให้รู้ว่ารักเธอ
 

อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร 
ที่พอจะทดแทน 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
ต่อให้ฝนแรงแรง 
ก็ไม่หวั่นไหว 
ต่อให้ฟ้าทลายจะไม่ท้อ 
แผ่นดินไหว 
ยังไงก็จะรอ 
จะไม่ท้อ 
ไม่มีวันเปลี่ยนใจ 
บอกกับฉันคำเดียว 
ว่าต้องการพบ 
จะไปหา 
ไปเจอในไม่ช้า 
จะข้ามน้ำ 
ลุยไฟเดินบุกป่า 
จะไม่เสียเวลาจะรีบไป 
สุดชีวิตก็มี 
เพียงแต่เธอนั้น 
มีแค่เธอจนเต็มหัวใจ 
จะไม่ทิ้งเธอไป 
ไม่ว่าวันใด 
จะเป็นคนเดิม 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
อยากให้รู้ว่ามากมาย 
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร 
ที่พอจะทดแทน 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
หากว่าน้ำทะเล 
เริ่มจะเหือดหาย 
และใบไม้ 
จะกลายจะเปลี่ยนสี 
จากวันนี้ 
จะนานเป็นปี ปี 
ก็จะขอ 
ยืนยันไม่เปลี่ยนใจ 
สุดชีวิตก็มี 
เพียงแต่เธอนั้น 
มีแค่เธอจนเต็มหัวใจ 
จะไม่ทิ้งเธอไป 
ไม่ว่าวันใด 
จะเป็นคนเดิม 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
อยากให้รู้ว่ามากมาย 
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร 
ที่พอจะทดแทน 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
ไม่ได้พูดเอาใจ 
ไม่ได้พูดเพื่อเรียกร้อง 
เพื่อให้เธอนั้นสนใจ 
ที่ฉันกล้ายืนยัน 
เพราะฉันพูดทุก ทุกอย่าง 
ต่างออกมาจากใจ 
สุดชีวิตก็มี 
เพียงแต่เธอนั้น 
มีแค่เธอจนเต็มหัวใจ 
จะไม่ทิ้งเธอไป 
ไม่ว่าวันใด 
จะเป็นคนเดิม 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
อยากให้รู้ว่ามากมาย 
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร 
ที่พอจะทดแทน 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ 
อยากให้รู้ว่ามากมาย 
อยากให้รู้ว่าไม่มีใคร 
ที่พอจะทดแทน 
อยากให้รู้ว่ารักเธอ