BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

สาวอุบลรอรัก
  อัลบั้ม :  ขวัญเมือง 1
ศิลปิน :  อรวี สัจจานนท์
เข้าชมแล้ว : 1,677 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : สาวอุบลรอรัก
 

เสียงทวงสัญญา 
ที่ดังแว่วมาจากสาวอุบล 
ถึงคนที่ลืมความหลัง 
ฝั่งลำน้ำมูล 
ฮักบ่จริง 
ทิ้งสาวให้ว้าวุ่น 
น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุน 
บ่เหมือนสัญญา 
เมื่อคราก่อนนั้น 
สัญญาฝั่งมูล 
ฤดูดอกคูน 
บานเหลืองตระการ 
สายธาร แม่มูลไหลหลั่ง 
ดั่งธารสวรรค์ 
ลอยล่องเรือ 
สุขเหลือสัญญาฮักมั่น 
บ่นึกว่าจะแปรผัน 
สิ้นแล้วสวรรค์ 
แห่งลำน้ำมูล 
ฮักบ่จริง 
ทอดทิ้งลืมง่าย 
น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักขุ่น 
นี่หละหนอ ใจพ่อคุณ 
เปลี่ยนเวียนหมุน 
ลวงหลอกสาว 
ลืมแล้วหรือยัง 
เสียงเพลงแว่วดัง 
สะกิดเตือนใจ 
ร้างไกล พี่คงจำได้ 
ฝั่งมูลหน้าหนาว 
สาวสู้ทน 
ร้อนฝนรอคอยข่าว 
ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว 
พี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอ 
ฮักบ่จริง 
ทอดทิ้งลืมง่าย 
น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักขุ่น 
นี่หละหนอ ใจพ่อคุณ 
เปลี่ยนเวียนหมุน 
ลวงหลอกสาว 
ลืมแล้วหรือยัง 
เสียงเพลงแว่วดัง 
สะกิดเตือนใจ 
ร้างไกล พี่คงจำได้ 
ฝั่งมูลหน้าหนาว 
สาวสู้ทน 
ร้อนฝนรอคอยข่าว 
ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว 
พี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอ