BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เรณูยังหนาว
  อัลบั้ม :  ขวัญเมือง 1
ศิลปิน :  อรวี สัจจานนท์
เข้าชมแล้ว : 7,309 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เรณูยังหนาว
 

เรณูนคร ถิ่นนี้พี่เคยใฝ่ฝัน 
ฝากรักสัมพันธ์ 
ก่อนนั้นเคยคลอเคียงใกล้ 
ครั้งเที่ยวชมงาน 
พระธาตุพนมจำได้ไหม 
หลายปีที่ร้างแรมไกล 
แล้วทำไมพี่ลืมอีสาน 
เราเคยสัมพันธ์ 
ก่อนนั้นเป็นเพียงความหลัง 
ลืมแล้วหรือยัง 
เมื่อครั้งสัญญาหมายมั่น 
พี่อยู่เมืองกรุง 
เฟื่องฟุ้งลืมคำ 
ที่เคยผูกพัน 
น้องยังไม่ลืมคำมั่น 
สุดหวั่นไหวก่อนลา 
ผ้าผวยร้อยผืน 
ไม่ชื่นเหมือนรักจากพี่ 
หน้าหนาวคราวนี้ 
ไม่มีพี่สุดเหว่ว้า 
ป่านนี้ พี่คงจะสุขอุรา 
ลืมแล้วสาวชาวนา 
ไม่กลับมานครพนม 
เย็นลมเหมันต์ 
ผ่านผัน อีกปีแล้วหนอ 
หลอกให้หลงรอ 
อีกนานปานใดเหลือข่ม 
แม้พี่ไม่มา 
นมัสการพระธาตุพนม 
ขอเพียงฝากใจตามลม 
อย่าลืมสาวเรณู 
เย็นลมเหมันต์ 
ผ่านผัน อีกปีแล้วหนอ 
หลอกให้หลงรอ 
อีกนานปานใดเหลือข่ม 
แม้พี่ไม่มา 
นมัสการพระธาตุพนม 
ขอเพียงฝากใจตามลม 
อย่าลืมสาวเรณู