BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

หนุ่มหมอแคน
  อัลบั้ม :  ขวัญเมือง 1
ศิลปิน :  อรวี สัจจานนท์
เข้าชมแล้ว : 3,469 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : หนุ่มหมอแคน
 

ยามแล้งนี้มีสุขจัง 
เพียงได้ฟัง 
แว่วดังจากเสียงแคน 
หนุ่มมาเว้า 
ฮักแม่สาวขอนแก่น 
คลอเสียงแคน 
แล่นแตรวอนคำ 
ชมว่าน้องงามสุดแสน 
ทั้งหมอแคน 
ลำแคนช่วยหมอลำ 
อย่าพะวงข้อยบ่หลงคำพร่ำ 
กลัวหมอลำหลอกทำให้แล 
โอละเหนอ โอละเหนอ 
อ้ายเอย 
อ้ายเพิ่งเคยมาขอนแก่น 
เป็นหมอแคนตะแหล่นแตร 
แล่นแตร แล่นแตร 
แลลา แลลา แล่นแตร 
แลลาแล ลาแล่นแตร 
ล๊าแลลา แล๊ลา แล่นแตร 
กะล่อนแท้นะ 
พี่มาแส่เว้าสาว 
กลัวแสนพ่อหมอแคน 
จะนอนหนาว 
มาจีบสาวลาว 
แล้วสาวลาว 
บ่อยากเป็นแฟน 
มาชมสาว ชาวป่าดอย 
ยังเที่ยวคอย 
ลวงข้อยด้วยเสียงแคน 
อย่ามาเว้า 
ฮักแม่สาวขอนแก่น 
กลัวหมอแคน 
หลอกข้อยไปขาย 
โอละเหนอ โอละเหนอ 
อ้ายเอย 
อ้ายเพิ่งเคยมาขอนแก่น 
เป็นหมอแคนตะแหล่นแตร 
แล่นแตร แล่นแตร 
แลลา แลลา แล่นแตร 
แลลาแล ลาแล่นแตร 
ล๊าแลลา แล๊ลา แล่นแตร 
กะล่อนแท้นะ 
พี่มาแส่เว้าสาว 
กลัวแสนพ่อหมอแคน 
จะนอนหนาว 
มาจีบสาวลาว 
แล้วสาวลาว 
บ่อยากเป็นแฟน 
มาชมสาว ชาวป่าดอย 
ยังเที่ยวคอย 
ลวงข้อยด้วยเสียงแคน 
อย่ามาเว้า 
ฮักแม่สาวขอนแก่น 
กลัวหมอแคน 
หลอกข้อยไปขาย 
โอละเหนอ โอละเหนอ 
อ้ายเอย 
โอ๋โอละเหนออ้ายเอย