BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เล็ก ๆ น้อย ๆ
  อัลบั้ม :  A corner of memories
ศิลปิน :  มาลีวัลย์
เข้าชมแล้ว : 7,388 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เล็ก ๆ น้อย ๆ
 

<(M)>เรามีกันแค่เพียงสองคน 
อยู่มาจนเราเข้าใจกันดี 
บางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ 
<(F)>เราก็มีแค่เพียงสองคน 
อยู่ทนจนคนสงสัย 
ว่าเราทำไมทนไหว 
<(All)>รักกันได้ไง 
ทั้งที่ชอบโกรธกัน 
เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมกันไป 
<(F)>ความจริงในใจยังโกรธ 
<(All)>เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมอภัย 
<(M)>ใจจริงน่ะกลัวเป็นโสด 
<(All)>รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้ 
เพราะมีกันอยู่สองคน 
<(M)>บางทีเธอเองก็ทำเหลือเกิน 
แต่มันบังเอิญว่าฉันทนได้ 
บางครั้งฉันก็มากไป 
ก็เป็นบางวัน 
<(F)>ใจจะยอมอภัยให้เธอ 
แต่จะยอมให้เธอเท่านั้น 
ก็มีเพียงเธอและฉัน 
<(All)>ที่ยังผูกพัน 
และรักกันอย่างเดิม 
เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมกันไป 
<(F)>ความจริงในใจยังโกรธ 
<(All)>เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมอภัย 
<(M)>ใจจริงน่ะกลัวเป็นโสด 
<(All)>รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้ 
เพราะมีกันอยู่สองคน 
เพราะเข้าใจกัน 
รักและผูกพัน 
มีด้วยกันสองคน 
หนักเบาแค่ไหน 
พร้อมใจจะทนให้กัน 
เรารักกันมานาน 
ก็ยังเหมือนเดิม 
เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมกันไป 
<(F)>ความจริงในใจยังโกรธ 
<(All)>เล็ก เล็ก น้อย น้อย 
เราก็ยอมอภัย 
<(F)>ใจจริงน่ะกลัวเป็นโสด 
<(All)>รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้ 
เพราะมีกันอยู่สองคน 
รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้ 
เพราะมีกันอยู่สองคน