BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 เรื่อง : ไม่ใช่ความลับ...แต่ยังบอกไม่ได้

ไม่ใช่ความลับ...แต่ยังบอกไม่ได้
  stop  play
ศิลปิน :  เอ๊ะ จิรากร
เข้าชมแล้ว : 2,003 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ไม่ใช่ความลับ...แต่ยังบอกไม่ได้
 
เหตุผลมากมายหลายหลายอย่าง ให้ต้องปิดบังข้างในที่ฉันเป็น
สิ่งที่เธอเห็นมันอาจไม่ชัดเจน ว่าตัวฉันต้องการอะไร
สิ่งนั้นที่ใจต้องการบอก ยังต้องหลอก ตัวฉันเองไม่พูดไป
หวั่นว่าเธอคิดเป็นอื่น คิดไปไกล ว่าฉันไม่จริงใจกับเธอ

ไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้
ก็ต้องคอยยับยั้ง หยุดและห้ามใจ
ไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดี หรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ

ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธออยู่ดี
ช่วยรอได้ไหม แค่รอก่อน รอไม่นานคนดี
ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธอคนนี้
สิ่งที่เก็บไว้ข้างใน ที่เธอข้องใจเต็มที ไม่นานก็จะรู้เอง

พอรู้หัวใจของเธออยู่ ไม่ต้องเปิดดูก็พอจะเข้าใจ
สิ่งที่เรานั้นรู้สึกลึกลงไป ไม่มีอะไรที่ต่างกัน

ไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้
ก็ต้องคอยยับยั้ง หยุดและห้ามใจ
ไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดี หรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ

ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธออยู่ดี
ช่วยรอได้ไหม แค่รอก่อน รอไม่นานคนดี
ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธอคนนี้
สิ่งที่เก็บไว้ข้างใน ที่เธอข้องใจเต็มที ไม่นานก็จะรู้เอง

ไม่ใช่ความลับ แต่ยังบอกไม่ได้
ก็ต้องคอยยับยั้ง หยุดและห้ามใจ
ไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดี หรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ

ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธออยู่ดี
ช่วยรอได้ไหม แค่รอก่อน รอไม่นานคนดี
ไม่นานก็ช้า ถึงหัวใจ ก็ต้องเป็นของของเธอคนนี้
สิ่งที่เก็บไว้ข้างใน ที่เธอข้องใจเต็มที ไม่นานก็จะรู้เอง

ดาวน์โหลด Windows Media Player