BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เนื้อเพลงจีน
  อัลบั้ม :  เนื้อเพลงจีน
ศิลปิน :  ฟั่น เหว่ย ฉี
เข้าชมแล้ว : 18,697 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : I think I (范玮琪)
 


一天过一天,从不确定就有答案
อี เทียน กั้ว อี เทียน ฉง ปู้ เชวี้ย ติ้ง จิ้ว โหย่ว ต๋า อั้น
就想这样停留在只有你去的方向
จิ้ว เสี่ยง เจร้อ เอี้ยง ถิง หลิว ไจ้ จรือ โหยว หนี่ ชวี่ เตอ ฟัง เซี่ยง
每当你出现在我身旁
เหม่ย ตัง หนี่ ชรู เซี่ยน (ไจ้) หว่อ เซริน ผัง
就感觉爱情的重量
จิ้ว กั่น เจวี๋ย อ้าย ฉิง เตอ จร้ง เลี่ยง
我越在意越难衡量就越放不下
หนี่ เอว้ ไจ้ อี้ เอว้ หนัน เหิง เหลียง จิ้ว เอว้ ฟั่ง ปู้ เซี่ย
越不去想就越是他
เอว้ ปู้ ชวี่ เสี่ยง จิ้ว เอว้ ซรื่อ ทา
i think i love you 爱就是这样
i think i love you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
couse i miss you 喜欢你善良
couse i miss you สี ฮวน หนี่ ซรั่น เหลียง
陪你去狂欢,会偶尔吵架,吵累了说贴心的话
เผย หนี่ ชวี่ ขวง ฮวน, หุ้ย โอ่ว เอ่อ เฉร่า เจี้ย , เฉร่า เล่ย เลอ ซูออ ทีเอ ซิน เตอ ฮั่ว
i am falling for you 爱就是这样
i am falling for you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
now i need you 想等你放假,要一起分享
now i need you เสี่ยง เติ่ง หนี่ ฟั่ง เจี้ย, เอี้ยว อิ ฉี่ เฟิน เสี่ยง
今晚的星光,当你说要收捕幸福不打洋
จิน หวั่น เตอ ซิน กวง ตัง หนี่ ซูออ เอี้ยว โซว ปู่ ซิ่ง ฝู ปู้ ต่า ย่าง

我们越看就越想,不说也能了解对方
หว่อ เมิน เอว้ คั่น จิ้ว เอว้ เสี่ยง, ปู้ ซูออ เหย่ เหนิง เลอ จีเอ่ ตุ้ย ฟัง
画同一张图话,想同一个梦想
ฮั่ว ถง อิ จรั่ง ถู ฮั่ว, เสี่ยง ถง อิ เก้อ เมิ่ง เสี่ยง
幸福是一座大灯塔
ซิ่ง ฟู่ ซรื่อ อิ จูอ้อ ต้า เติง ถ่า
少了你世界就照不亮,你一定会再给我力量
เสร่า เลอ หนี่ ซรื่อ เจี้ย จิ้ว เจร้า ปู้ เลี่ยง , หนี่ อิ ติ้ง หุ้ย ไจ้ เก่ย หว่อ ลี่ เลียง


其实爱我并不复杂,知心的对话,就能够往幸福出发
ชี่ ซรื่อ อ้าย หว่อ ปิ้ง ปู้ ฟู่ จ๋า, จรือ ซิน เตอ ตุ้ย ฮั่ว, จิ้ว เหนิง โก้ว หวั่ง ซิ่ง ฝู ชรู ฟา

i think i love you 爱就是这样
i think i love you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
couse i miss you 喜欢你善良
couse i miss you สี ฮวน หนี่ ซรั่น เหลียง
陪你去狂欢,会偶尔吵架,吵累了说贴心的话
เผย หนี่ ชวี่ ขวง ฮวน, หุ้ย โอ่ว เอ่อ เฉร่า เจี้ย , เฉร่า เล่ย เลอ ซูออ ทีเอ ซิน เตอ ฮั่ว
i am falling for you 爱就是这样
i am falling for you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
now i need you 想等你放假,要一起分享
now i need you เสี่ยง เติ่ง หนี่ ฟั่ง เจี้ย, เอี้ยว อิ ฉี่ เฟิน เสี่ยง
今晚的星光,当你说要收捕幸福不打洋
จิน หวั่น เตอ ซิน กวง ตัง หนี่ ซูออ เอี้ยว โซว ปู่ ซิ่ง ฝู ปู๋ ต่า ย่าง

可时常热恋的人受伤,爱也总让人们变得坚强
เข่อ สรือ ฉรัง เย่อ เลี่ยน เตอ เหยิน โซร่ว ซรัง ,อ้าย เหย่ จ่ง รั่ง เหยิน เมิน เปี้ยน เตอ เจียน เฉียง
我们不会知道,以后的日子会有多长
หว่อ เมิน ปู้ หุ้ย จรือ เต้า, อี่ โฮ่ว เตอ ยื่อ จื่อ หุ้ย โหย่ว ตูออ จรั่ง
在我的世界,都有会有你守护肩膀
ไจ้ หว่อ เตอ ซรื่อ เจี้ย, โตว โหย่ว หุ้ย โหย่ว หนี่ โสร่ว ฮู่ เจียน ปั่ง

i think i love you 爱就是这样
i think i love you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
couse i miss you 喜欢你善良
couse i miss you สี ฮวน หนี่ ซรั่น เหลียง
陪你去狂欢,会偶尔吵架,吵累了说贴心的话
เผย หนี่ ชวี่ ขวง ฮวน, หุ้ย โอ่ว เอ่อ เฉร่า เจี้ย , เฉร่า เล่ย เลอ ซูออ ทีเอ ซิน เตอ ฮั่ว
i am falling for you 爱就是这样
i am falling for you อ้าย จิ้ว ซรื่อ เจร้อ เอี้ยง
now i need you 想等你放假,要一起分享
now i need you เสี่ยง เติ่ง หนี่ ฟั่งเจี้ย, เอี้ยว อิ ฉี่ เฟิน เสี่ยง
今晚的星光,当你说要收捕幸福不打洋
จิน หวั่น เตอ ซิน กวง ตัง หนี่ ซูออ เอี้ยว โซว ปู่ ซิ่ง ฝู ปู๋ ต่า ย่าง