BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เธอคือความรัก
  อัลบั้ม :  Space
ศิลปิน :  Zeal ซีล
เข้าชมแล้ว : 2,402 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เธอคือความรัก
 

แค่นี้ก็สุขใจ ไม่อยากได้อะไรสิ่งไหน 
ตั้งแต่ได้เจอ แค่รับความอ่อนโยนของเธอ 
เปลี่ยนความเหงาภายในใจ 
ให้กลายเป็นสวยงาม 

แค่วันนี้เราอยู่ข้างกัน 
ก็ไม่ฝันถึงวันต่อไปแล้ว 

รัก รักของฉันให้กับเธอเท่านั้น 
ไม่คิดจะผูกพันธ์กับคนไหน 
และรัก รักของเธอที่เธอมอบให้ฉัน 
จะขอรับเอาไว้ หมดทั้งหัวใจ โว... 

แค่นี้มีแต่เรา ท่ามกลางแสงดวงดาว 
ใต้แสงจันทร์ส่องประกาย 
ก็ฉันให้อยู่ในหัวใจ 
ปล่อยฝนโปรยปรายอยู่ในค่ำคืนสวยงาม 

แค่วันนี้เราอยู่ข้างกัน 
ก็ไม่ฝันถึงวันต่อไปแล้ว 

รัก รักของฉันให้กับเธอเท่านั้น 
ไม่คิดจะผูกพันธ์กับคนไหน 
และรัก รักของเธอที่เธอมอบให้ฉัน 
จะขอรับเอาไว้ หมดทั้งหัวใจ โว... 

จะขอรับเอาไว้ ตราบจน ถึงวันสุดท้าย 
ก็ไม่มีใครมาแทนที่เธอได้ 
เพราะเธอคือทุกความหมาย 
ที่รวมเป็นความรัก โฮ้....