BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เกินใจจะอดทน
  อัลบั้ม :  สบายบุรี
ศิลปิน :  ไซแอม
เข้าชมแล้ว : 2,907 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เกินใจจะอดทน
 

เรื่องราวที่เธอได้ทำ ให้ฉันเห็นมันต่อหน้า มันทำให้ฉันนั้นทนไม่ไหว
ถ้าเธอได้ทำอะไร กับเขาฉันคงต้องบ้า ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็น

แต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำเกือบจะทำให้คนเป็นบ้า กี่ครั้งที่ต้องทนมามันเหนื่อยขนาดไหน
กี่ครั้งที่ต้องจำทน เหตุผลที่ต้องทนไป เพราะรักเธอจากหัวใจใช่จะแกล้งทำ

ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีตรงไหน ก็ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำให้ฉันเจ็บแสบ ลึกเกินทนเก็บใจไว้ และเธอมาจากมาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย เจ็บช้ำเกินใจจะอดทน

ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร อย่างนั้นฉันคงไม่ว่า ก็คงต้องลาและพอเท่านี้
ไม่มีถ้อยคำอะไร ที่เธอเห็นมันว่าดี ก็จบเท่านี้แค่จากเท่านั้น

แต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำเกือบจะทำให้คนเป็นบ้า กี่ครั้งที่ต้องทนมามันเหนื่อยขนาดไหน
กี่ครั้งที่ต้องจำทน เหตุผลที่ต้องทนไป เพราะรักเธอจากหัวใจใช่จะแกล้งทำ

ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีตรงไหน ก็ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำให้ฉันเจ็บแสบ ลึกเกินทนเก็บใจไว้ และเธอมาจากมาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย เจ็บช้ำเกินใจจะอดทน

แต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำเกือบจะทำให้คนเป็นบ้า กี่ครั้งที่ต้องทนมามันเหนื่อยขนาดไหน
กี่ครั้งที่ต้องจำทน เหตุผลที่ต้องทนไป เพราะรักเธอจากหัวใจใช่จะแกล้งทำ

ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีตรงไหน ก็ตอบฉันที ว่าฉันไม่ดีอย่างไร
ที่เธอมาทำให้ฉันเจ็บแสบ ลึกเกินทนเก็บใจไว้ และเธอมาจากมาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเจียนตาย เจ็บช้ำเกินใจจะอดทน

และฉันต้องไป ก็เพราะเกินใจจะอดทน