BOX OFFICE

3 - 6 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
4 - 6 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
Tammy
21.2
32.9
3.
9.5
15.9
4.
9.4
158.9

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

จะดีกับเธอตลอดไป
  อัลบั้ม :  Solo
ศิลปิน :  เต็น ธีรภัค
เข้าชมแล้ว : 2,643 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : จะดีกับเธอตลอดไป
 

ฉันนั้นรู้ดี ว่าเธอก็ยังไม่แน่ใจ
ถ้าต้องเลือกใคร ก็คงไม่ง่ายขนานนั้น
และฉันก็มี สิ่งหนึ่งที่เก็บไว้เนินนาน
อยากให้ฟังฉัน ก่อนเธอตัดสินใจ

ฉันอาจไม่ดีเพียงพอ
อาจไม่พร้อมเหมือนใคร
เทียบกับเขาคงไม่ไหวฉันรู้ดี
แต่หากถ้ารักและทุ้มเท หมดหัวใจที่ฉันมี
นั่นคือสิ่งที่ฉันนั้นทำได้ดีที่สุด
และฉันจะดีกลับเธอตลอดไป

ฉันค่อโล่งใจ ที่ได้ระบายถ้อยคำไป
ไม่เคยมีใคร ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้
แค่ได้รักเธอ ก็นับว่าฉันนั้นโชคดี
ฉันมีแค่นี้ มีเพียงแค่หัวใจ

ฉันอาจไม่ดีเพียงพอ
อาจไม่พร้อมเหมือนใคร
เทียบกับเขาคงไม่ไหวฉันรู้ดี
แต่หากถ้ารักและทุ้มเท หมดหัวใจที่ฉันมี
นั่นคือสิ่งที่ฉันนั้นทำได้ดีที่สุด
และฉันจะดีกลับเธอตลอดไป

ไม่ใช่ทำสัญญา แต่คือสิ่งที่ฉันนั้นทำอยู่
แค่อยากให้รับรู้ จะรักเธอตลอดไป

ฉันอาจไม่ดีเพียงพอ
อาจไม่พร้อมเหมือนใคร
เทียบกับเขาคงไม่ไหวฉันรู้ดี
แต่หากถ้ารักและทุ้มเท หมดหัวใจที่ฉันมี
นั่นคือสิ่งที่ฉันนั้นทำได้ดีที่สุด
และฉันจะดีกลับเธอตลอดไป