BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ใช่หรือเปล่า
ศิลปิน :  เตย สุพิชา พินิจ
เข้าชมแล้ว : 1,509 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ใช่หรือเปล่า
 

ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวา ปัปปาดา 

รัก คำนี้คืออะไร ไม่เคยรู้ 
ก่อนนี้ไม่เข้าใจ 
รักมันสวยงามแค่ไหน 
เป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยเจอ 

ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวา ปัปปาดา 

แต่แล้ว เมื่อฉันได้พบเจอ เธอคนนี้ 
ตัวฉันก็เข้าใจ 
ชีวิต มันสวยงามแค่ไหน 
อยากให้ทุกวันจากนี้มีเธอ 

นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
สิ่งที่เค้าเรียกว่าความรัก 
นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
การได้มีใครในหัวใจ 

ไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกับฉันไหม 
วันนี้หัวใจไม่ว่างเปล่า 
โลกที่มีเรา นั้นคงไม่เงียบเหงา 

นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
สิ่งที่เค้าเรียกว่าความรัก 
นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
การได้มีใครในหัวใจ 

นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
สิ่งที่เค้ารียกว่าความรัก 
นี่คือความรักใช่หรือเปล่า 
การได้มีใครในหัวใจ 

ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวัป ปัปปาดา 
ชูวีดูวา ปัปปาดา