BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อ
  อัลบั้ม :  DB2B
ศิลปิน :  แดน บีม
เข้าชมแล้ว : 1,410 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพ่อ
 

ท้อก็ห้ามอ่อนแอ แพ้ก็ห้ามถอดใจ
ไม่ยอมให้ลูกรับรู้ว่าผิดหวัง
ขอแค่ลูกสุขกาย เรื่องใดก็ทำได้ทุกอย่าง
พร้อมประคองทุกทางที่ลูกล้มลงไป

เมื่อไรที่เห็นว่าลูกเจ็บกาย พ่อยิ่งร้าวใจกว่า
ภาวนา ให้เจ็บแทนเองได้ไหม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม

แม้ไม่พูดออกมา พูดว่ารักสักคำ
ทุกการกระทำก็ฟ้องมากกว่านั้น
ทุกๆเรื่องหนักใจ ไม่เคยแสดงว่าไหวหวั่น
ลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดของหัวใจ

เมื่อไรที่เห็นว่าลูกเจ็บกาย พ่อยิ่งร้าวใจกว่า
ภาวนา ให้เจ็บแทนเองได้ไหม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม

สิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่รักช่างกว้างใหญ่
สิ่งมีชีวิตที่ใจเปี่ยมไปด้วยความหวังดี
มืออุ่นอุ่นที่คุ้นใจ มือผู้ชายคนนี้
ล้ายังไงก็พร้อมยินดีกอดไว้
สิ่งมีชีวิตที่คอยห่วงใยไม่เหินห่าง
สิ่งมีชีวิตที่ยังแอบยิ้มเมื่อลูกยิ้มได้
ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ทน รักไม่เคยหล่นหาย
จนกว่าวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นลม