BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

รักฉันเรียกว่าเธอ
ศิลปิน :  Kamikaze กามิกาเซ่
เข้าชมแล้ว : 2,451 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : รักฉันเรียกว่าเธอ
 

เนื้อเพลงรักฉันเรียกว่าเธอ

ใครกันที่ทำให้ ฉันรัก ใครกัน ที่มาอยู่ใน ความฝัน คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ ความรักหน้าตาประมาณไหน ความรักจะใจดีแบบเธอไหม เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ มีกล่องหนึ่งใบใส่ความลับ กับกุญแจมาให้เธอ กะเอาไว้ เก็บเอาไว้ กะเซอร์ไพรส์ ให้เธอไขเอาเอง เอาออกไม่ได้หรอกความลับ แต่มีความรักอยู่ข้างใน ถ้าเธอนั้น อยากจะเห็น อยากจะรู้ เธอต้องไขด้วยใจ ของเธอ(ของเธอ)ก็ให้เธอ (ให้เธอ) ที่ให้ไป วันไหนก็ยังเป็นของเธอ ใครกันที่ทำให้ฉันรัก ใครกันที่มาอยู่ในความฝัน คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ ความรักหน้าตาประมาณไหน ความรักจะใจดีแบบเธอไหม เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ แอบฝากใจไปในดอกไม้ แอบบอกรักไปกับสายลม บอกไปแล้วก็ไม่รู้ บอกไปแล้วเธอจะรู้หรือเปล่า ก็ต่อให้การ์ดใบแค่ไหน ข้อความในใจก็ไม่พอ เก็บท้องฟ้า เก็บภูเขา เก็บลมหนาว เอามาเขียนคำว่า รักเธอ มันรักเธอ คือรักเธอ คำนี้มันยังเป็นของเธอ ใครกันที่ทำให้ฉันรัก ใครกันที่มาอยู่ในความฝัน คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ ความรักหน้าตาประมาณไหน ความรักจะใจดีแบบเธอไหม เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ ............ ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ หน้าอกข้างซ้างตรงใจของเธอ รักเธอ มันรักเธอ คือรักเธอ คำนี้มันยังเป็นของเธอ คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ ใครกันที่ทำให้ฉันรัก ใครกันที่มาอยู่ในความฝัน คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหน ความรักจะใจดีแบบเธอไหม เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ...........