BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เพลง ลูกทุ่ง
ศิลปิน :  ต่าย อรทัย
เข้าชมแล้ว : 9,502 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : จากบ้านนาด้วยรัก
 

โอ้บ้านนา ฝนฟ้าไม่อำนวย โชคไม่ช่วยบ้านนา ถึงคราระทม 
แหงนมอง เบิ่งฟ้า โอ้บ้านนา ที่เคยชื่นชม 
บัดนี้ บ้านนาระทม ขื่นขม เพราะความแห้งแล้ง 

โอ้ชาวนา น้ำตาช่วยปลอบใจ เร่ร่อนไป จากนาเพราะข้าสิ้นแรง 
จำใจ จากลา จากบ้านนา เพราะความแห้งแล้ง 
ธรรมชาติ นั้นแกล้ง หมดแรง แล้วเรา บ้านนา 

โอ โอ้ โอ โอ้ โอ่ โอ้ โอ่ โอ โอ้ โอ โอ่ โอ 
โอ้ฟ้าไม่เมตตา ต้องจำจากจร จากคอนที่เคยสุข 
พี่ป้า น้าอา ใช่จะอยาก จากไอ้ทุย 
เรียวรวงบ้านนา แต่ข้าจากมา จากบ้านนา ด้วยรักฝังใจ 

โอ้บ้านนา ปีหน้าถ้าโชคดี ฟ้าปราณี น้องพี่คอยพบกันใหม่ 
ปีนี้ขอลา จากบ้านนา ทำงานเรื่อยไป 
เห็นทิวกอไผ่ โอนไหว โอ้ใจ คิดถึงบ้านนา 

โอ้บ้านนา ปีหน้าถ้าโชคดี ฟ้าปราณี น้องพี่คอยพบกันใหม่ 
ปีนี้ขอลา จากบ้านนา ทำงานเรื่อยไป 
เห็นทิวกอไผ่ โอนไหว โอ้ใจ คิดถึงบ้านนา