BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เพลงเพื่อชีวิต
  อัลบั้ม :  เพลงเพื่อชีวิต
ศิลปิน :  คาราวาน
เข้าชมแล้ว : 6,804 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : แสงดาวแห่งศรัทธา
 

พร่าง พราย แสงดวงดาว น้อยสกาว

ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล ดั่งโคมทองส่องเรืองรุ้งในหทัย เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน พายุฟ้าครืนข่มคุกคาม เดือนลับยามแผ่นดินมืดมน ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับมลาย ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง