BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เมารัก
  อัลบั้ม :  หาย
ศิลปิน :  P2Warship พีทูวอร์ชิพ
เข้าชมแล้ว : 7,062 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เมารัก
 

แล้วก็เป็นอย่างนี้ รักที่คิดว่าต้องดี สุดท้ายมันก็ช้ำใจ
ก็พอจะรู้ว่าควรจะต้องห้ามใจ แต่จะทำเช่นไร
กลับได้เจอแต่ภาพวันเก่า

มีใครบ้างคนเคยนิยามเอาไว้
ว่าความรักเป็นเหตุทำให้คนเมา
เมื่อเรานั้นรักใคร ซะดี มันก็ดูคล้ายจะบางเบา

ก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารัก
จึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจ
ก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไป
ก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่าง

แล้วเมาแล้วก็หาย
แต่ว่าการที่คิดถึงใคร นั้นมันทรมาน
อยู่อยากจะพบ อยากที่จะพูดคุย
อยากที่จะรับฟัง อยากสัมผัสเธอเหมือนวันเก่า

มีใครบ้างคนเคยนิยามเอาไว้
ว่าความรักเป็นเหตุทำให้คนเมา
เมื่อเรานั้นรักใคร ซะดี มันก็ดูคล้ายจะบางเบา

ก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารัก
จึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจ
ก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไป
ก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่าง

ก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารัก
จึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจ
ก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไป
ก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่าง

ก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารัก
จึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจ
ก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไป
ก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่าง