BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ติ๋ม
  อัลบั้ม :  คาเฟ่
ศิลปิน :  โมเดิร์นด็อก
เข้าชมแล้ว : 1,374 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ติ๋ม
 

ไม่เคยรักใครเท่าติ๋ม
เพราะติ๋มคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหว
มีติ๋มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทัย
ไม่เคยรักใครรักใครเท่าติ๋มเลย

จะไม่รักใครอีกแล้ว
ชาตินี้ไม่แคล้วฉันคงจะมีแต่ติ๋ม
คิดถึงทีไรฉันดูรูปเธอแล้วยิ้ม
ก็มันรักติ๋มรักติ๋มอยู่ทุกนาที

อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอเท่านั้น
อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอคนเดียว
จะเอาอะไรกันนักเชียว จะต้องให้ย้ำบอกซ้ำซักกี่ที
รักติ๋มคนเดียวไม่เคยจะเหลียวใคร

ก็ไม่รักใครเท่าติ๋ม เพราะติ๋มคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหว
มีติ๋มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทัย
ไม่เคยรักใครรักใครเท่าติ๋มเลย

จะไม่รักใครอีกแล้ว
ชาตินี้ไม่แคล้วฉันคงจะมีแต่ติ๋ม
คิดถึงทีไรฉันดูรูปเธอแล้วยิ้ม
ก็มันรักติ๋มรักติ๋มอยู่ทุกนาที

อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอเท่านั้น
อยากบอกเธอนัก ว่าฉันรัก ว่าฉันรัก
ว่าฉันรัก รักเพียงแต่เธอคนเดียว
จะเอาอะไรกันนักเชียว จะต้องให้ย้ำบอกซ้ำซักกี่ที
รักติ๋มคนเดียวไม่เคยจะเหลียวใคร