BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คำน้ำเน่า
  อัลบั้ม :  โมโน
ศิลปิน :  โมโน
เข้าชมแล้ว : 3,745 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คำน้ำเน่า
 

ก็ให้เธอไปหมดใจกับคำว่ารักที่เธอให้มา 
ฉันก็เลยมั่นใจ ให้เธอไปหมดแล้ว 
คิดว่าเธอแน่นอน คงไม่ย้อนมาหลอกกัน 
แต่คำว่ารักของเธอนั้นก็ไม่เป็นความจริง 

เธอไม่พอกับความรักที่ฉันให้ไป 
ไม่เคยเข้าใจรักและความรู้สึก 
ฉันเองที่โง่งมงายให้เธอหลอก 
หลอกให้หลง กับคำว่ารักของเธอ 

คำว่ารักของเธอมันเหมือนคำน้ำเน่า 
ที่เอาไว้ใช้บอกใครต่อใครมากมาย 
ไม่ต้องบอกฉันเลยว่าเธอยังรัก 
ในเมื่อเธอมอบใจให้ใครมากมาย 

เธอไม่เคยไหวหวั่น ว่าฉันจะเป็นอย่างไร 
เดินจากไปไม่หันมามอง ใจที่ได้เจ็บ 
วันนี้ฉันได้รู้ ว่าตัวฉันรักเธอมากไป 

เธอไม่พอกับความรักที่ฉันให้ไป 
ไม่เคยเข้าใจรักและความรู้สึก 
ฉันเองที่โง่งมงายให้เธอหลอก 
หลอกให้หลง กับคำว่ารักของเธอ 

คำว่ารักของเธอมันเหมือนคำน้ำเน่า 
ที่เอาไว้ใช้บอกใครต่อใครมากมาย 
ไม่ต้องบอกฉันเลยว่าเธอยังรัก 
ในเมื่อเธอมอบใจให้ใครมากมาย 

คำว่ารักของเธอมันเหมือนคำน้ำเน่า 
ที่เอาไว้ใช้บอกใครต่อใครมากมาย 
ไม่ต้องบอกฉันเลยว่าเธอยังรัก 
ในเมื่อเธอมอบใจให้ใครมากมาย