BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คู่กัน
ศิลปิน :  Scrubb สครับ
เข้าชมแล้ว : 2,806 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คู่กัน
 

เดินผ่าน มองคนไม่รู้จัก วนเวียนและเป็นอยู่ 
ดูไปก็รู้สึก อย่างเคย เหมือนเคย 
ลองมองผ่าน ความทรงจำที่มีอยู่ คงมีเพียงฉันคนหนึ่ง 
คนเดียวที่รู้จัก อย่างเดิม เหมือนเดิม 

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน 
(แต่)ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย 

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป 
คนที่ทำให้ยิ้มได้ ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน 
เธอคนหนึ่ง ทำให้รักฉันเปลี่ยนไป 
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคู่กัน 

ในวันหนึ่งแค่มองเธอนั้นเดินผ่าน เพียงคนไม่รู้จัก 
ทำวันที่เป็นอยู่เปลี่ยนไป จากเดิม 

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน 
(แต่)ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย 

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป 
คนที่ทำให้ยิ้มได้ ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน 
เธอคนหนึ่ง ทำให้รักฉันเปลี่ยนไป 
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคู่กัน 

วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน 
(แต่)ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย 

คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป 
คนที่ทำให้ยิ้มได้ ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน 
เธอคนหนึ่ง ทำให้รักฉันเปลี่ยนไป 
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคู่กัน