BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

หมดชีวิตฉันให้เธอ
  อัลบั้ม :  4 REAL
ศิลปิน :  Zeal ซีล
เข้าชมแล้ว : 7,205 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : หมดชีวิตฉันให้เธอ
 

Zeal : หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา 
คำว่ารัก อีกคำว่าเรา มันเป็นเพียงละคร แค่ตอนอยู่กับฉัน 
 
Zeal :ทุกครั้งที่ละสายตา เวลาห่างกันทุกที ฉันคนนี้กลายเป็นตัวอะไร 
ฉันรู้ว่ารักสวยงาม ฉันรู้ว่ารักคือไฟ ที่เผาทำลายคนให้เหมือนตายเพราะเธอ 
 
Zeal- บัว :เจออะไรที่หนักหนามาทั้งชีวิต 
ก็คิดไปว่าเธอคือคนคนนั้น ที่จะไม่จำให้ใจปวดร้าว 
 
Zeal :หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา 
คำว่ารัก อีกคำว่าเรา เอามันไปไกลๆ ไม่ต้องมาบอก 
บัว :พอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว คำว่าเหงา แต่คงไม่ตาย เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ 
 
บัว :ไม่ต้องมาหาวิธี ทำดีเมื่อตอนสายไป รู้เอาไว้ฉันก็ยังเป็นคน
Zeal :โดนซัดมาแล้วหลายที ไม่มีอะไรต้องทน ใจนี้มันป่นไปไม่เหลือก็เพราะเธอ 
 
Zeal- บัว :เจออะไรที่หนักหนามาทั้งชีวิต ก็คิดไปว่าเธอคือคนคนนั้น ที่จะไม่ทำให้ใจปวดร้าว 
 
บัว :หมดชีวิตฉันให้เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่ารัก ไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกลๆ ไม่ต้องมาบอก 
Zeal:พอแล้วที่ให้เธอ จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว คงต้องเหงา แต่คงไม่ตาย เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ
 
Zeal:หมดชีวิตฉันให้...เธอ แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา คำว่ารักไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกลๆ ไม่ต้องมาบอก 
Zeal:พอแล้วที่ให้เธอ(บัว :ชีวิตฉันให้เธอ)
Zeal:จะไม่เผลอทำตัวให้อ่อนไหว(บัว :แต่วันนี้หัวใจเธอให้เขา)
Zeal:คงต้องเหงา แต่คงไม่ตาย 
Zeal:เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วเธอ(บัว :มันเป็นเพียงละคร แค่ตอนอยู่กับฉัน)