BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เพลงเพื่อชีวิต
ศิลปิน :  คาราบาว
เข้าชมแล้ว : 2,496 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คาราบาวแดง
 

มีตำนานของการต่อสู้
สู่อิสระภาพและเสรี
ปกปักพิทักษ์รักษ์แผ่นดินนี้
วีรกรรมของชนชาติไทย บรรพชนไทย

คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ คือคนไทยผู้ยิ่งยง
คือลูกหลานตั้งมั่นเจตจำนง สืบทอดเจตนา
เหนื่อยกายจะยิ่งฝ่า เหนื่อยใจจะยิ่งฝืน
ปกป้องผืนดินให้ยั่งยืน เฉกเช่นบรรพชนไทย

คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ คือคนไทยผู้ยิ่งยง
คือลูกหลานตั้งมั่นเจตจำนง สืบทอดเจตนา
เหนื่อยกายจะยิ่งฝ่า เหนื่อยใจจะยิ่งฝืน
ปกป้องผืนดินให้ยั่งยืน เฉกเช่นบรรพชนไทย

นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่
คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่
คือคนไทยผู้ยิ่งยง
คาราบาวคาราวะมั่นคง
ยืนยงขอยืนยันตะวันแดง
คาราบาวแดง คาราบาวแดง
คาราบาวแดง คาราบาวแดง
ขอยืนหยัดเชิดชู
คาราบาวแดง คาราบาวแดง
คาราบาวแดง คาราบาวแดง
ขอยืนหยัดเชิดชู นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่

บาวแดงขวด