BOX OFFICE

3 - 6 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
4 - 6 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
Tammy
21.2
32.9
3.
9.5
15.9
4.
9.4
158.9

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เฮ้
  อัลบั้ม :  Candy Man
ศิลปิน :  ซิลลี่ ฟูลส์
เข้าชมแล้ว : 1,812 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เฮ้
 

Hey... แอบได้ยินได้ฟังว่าเธอเจ็บช้ำใจ 
พอได้รู้ฉันเลยต้องการจะถามไถ่ 
พอเธอรู้ว่ารักที่เขาให้เธอนั้นเปลี่ยนไป 
เธอเลยเศร้าใจ 

Hey... แอบได้ยินว่าเขาทำให้เธอเสียใจ 
พอฉันรู้ ฉันเลยต้องการบอกสิ่งที่อยู่ข้างใน 
ในใจฉัน ... Hey... 

จับมือฉันไว้ อย่ามองไปข้างหลัง 
จะบอกอย่างไรให้รู้ว่ามีฉัน 
จับมือฉันไว้ อย่ามองไปทางนั้น 
จะบอกอย่างไรให้รู้ 

จะบอกอย่างไร จะทำอย่างไรให้เธอเห็น 
ฉันเป็นคนที่มีใจ ที่รอคอยอยู่ไม่ไกล 
จะบอกอย่างไร จะพูดอย่างไรให้เธอรู้ 
เธออยู่ในลมหายใจ ทุกลมหายใจของฉัน 

จะเจ็บจำไปก็เท่านั้น (ก็เท่านั้น) อยากให้มองมาที่ทางฉัน 
อยากให้ลืมเรื่องเหล่านั้น มาเริ่มต้นใหม่วันของเรา 
จับมือฉันไว้ อย่ามองไปข้างหลัง 
จะบอกอย่างไรให้รู้ว่ามีฉัน 
จับมือฉันไว้ อย่ามองไปทางนั้น 
จะบอกอย่างไรให้รู้ 

Hey... จับมือฉันไว้ อย่ามองไปข้างหลัง 
จะบอกอย่างไรให้รู้ว่ามีฉัน 
Hey... จับมือฉันไว้ อย่ามองไปทางนั้น 

Hey... แอบได้ยินได้ฟังว่าเธอเจ็บช้ำใจ 
พอได้รู้ฉันเลยต้องการจะถามไถ่ 
พอเธอรู้ว่ารักที่เขาให้เธอนั้นเปลี่ยนไป 

เธอเลยเศร้าใจ (ฮืม..Hey)