BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คาถาขอใจ
  อัลบั้ม :  คาถาขอใจ
ศิลปิน :  หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์
เข้าชมแล้ว : 2,958 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คาถาขอใจ
 

ดนตรี ......(สร้อย) 
ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 
ดนตรี..... 

ในทีวีเขามีโฆษณา 
เรื่องใบชากับหนอนตัวน้อย 
ฉันดูแล้วใจเลื่อนลอย 
เจ้าหนอนน้อยร้องขอใบชา 
ชีวิตเราดูชั่งคล้ายมัน 
เฝ้านอนฝันให้เขามาเมตตา 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 
ดนตรี...... 

ถ้ามีมนตร์เหมือนในนิยาย 
จะเสกให้เธอเสน่หา 
ล้มลงมอบหัวใจให้มา 
เฝ้าเรียกหาทุกวันรำไป 
ชีวิตเราคล้ายโฆษณา 
ขอใบชาเเต่ข้าพอใจ 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 

ดนตรี.............. 
รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มอง 
แอบเขียนจองบนกระดานใจ 
เจ้าหนอนร้องชิมเมโจได 
สื่อความหมายว่าขอใบชา 
ฉันขอยืมเอาคำนี้มา 
ส่งภาษาว่าขอใจ ขอใจ. 

รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มอง 
แอบเขียนจองบนกระดานใจ 
เจ้าหนอนร้องชิมเมโจได 
สื่อความหมายว่าขอใบชา 
ฉันขอยืมเอาคำนี้มา 
ส่งภาษาว่าขอใจ ขอใจ 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 

รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มอง 
แอบเขียนจองบนกระดานใจ 
เจ้าหนอนร้องชิมเมโจได 
สื่อความหมายว่าขอใบชา 
ฉันขอยืมเอาคำนี้มา 
ส่งภาษาว่าขอใจ ขอใจ 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา 

ชิม เม โจ ได๋ 
ชิม เม โจ ได 
ชิม เม โจ ได๋ เอาหัวใจเธอมา