BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คำสารภาพของนักศึกษาฝึกงาน
ศิลปิน :  แอ๊ป ธิดาศิริ
เข้าชมแล้ว : 1,282 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คำสารภาพของนักศึกษาฝึกงาน
 

หนูเป็นมือใหม่ ยังไม่ประสีประสา หนูยังประหม่า ฝึกงานได้สองสามวัน
พี่เค้าก็มีเมตตา มาช่วยสอนเรื่องการงาน ให้คนที่ไม่เชี่ยวชาญอย่างหนู

หนูเองที่ผิดที่ไปใกล้ชิดพี่เค้า พ่อแม่รู้เข้าท่านคงดุหนูน่าดู
หนูมันเป็นคนอ่อนไหว ไม่เอาไหนนี่คะครู หนูเลยไม่รู้ต้องทำยังไง

ไม่อยากให้เสียชื่อสถาบัน
เห็นพี่เขาทุกวัน ยิ่งกังวลยิ่งฝันร้าย
ยังเด็กจึงต้องเจียมตัวและใจ
ต้องไม่คิดวุ่นวายเป็นนักศึกษา
เหลือเรียนตั้งเทอมกว่าจำไว้

ไม่อยากให้เสียชื่อสถาบัน
เห็นพี่เขาทุกวัน ยิ่งกังวลยิ่งฝันร้าย
ยังเด็กจึงต้องเจียมตัวและใจ
ต้องไม่คิดวุ่นวายเป็นนักศึกษา
เหลือเรียนตั้งเทอมกว่าจำไว้

หนูต้องขอโทษที่ทำให้ครูเดือดร้อน หนูพวกหัวอ่อน ก็เลยลุ่มหลงลืมไป
หนูสารภาพหมดใจ ครูช่วยหนูได้หรือไม่ ช่วยหนูที ช่วยสั่งย้ายทีให้พ้นจากพี่เขา