BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เติมน้ำมัน
  อัลบั้ม :  เต็มถัง
ศิลปิน :  ไมโคร
เข้าชมแล้ว : 3,025 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เติมน้ำมัน
 

รู้ไหมเวลาที่เธอไม่อยู่
ฉันนี้เจ็บลึกๆ ในใจทุกครั้งพอมันกังวล
เมื่อไหร่คล้ายๆ จะเริ่มแพ้ใจตน
แต่ก่อนนั้นมันก็เคยดีแต่เดี่ยวนี้
มันกลับจำฝืนทนตั้งแต่นั้นโลกก็สับสน
ใจมันรนร้อนสิ้นดีหากวันนี้ได้รักเติมอีกที
คงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหว
หากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ ฉันนี้คงไม่ตาย
รู้ไหมพอกำลังใจฉันหมดเหมือนรถถูกทิ้งไว้นานๆ
และแม้ใครลองมาเติมน้ำมันรถนั้นอาจเริ่มแล่นไปไกล
และตัวฉันมันก็พอกันจากวันนั้นมันต้องการน้ำใจ
ต่อชีวิตให้มันอยู่ไหวกำลังใจฉันไม่มี
หากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหว
หากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้
ฉันนี้คงไม่ตายก็ขอเพียงกลับมา
คืนมาดังเดิมแค่มาเติมน้ำใจให้หน่อย
ให้กับใจที่มันเลื่อนลอย