BOX OFFICE

3 - 6 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
3.
2.0
51.0
4.
1.8
1.8
5.
0.7
0.7
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ตายเปล่า
  อัลบั้ม :  สุริยคราส
ศิลปิน :  ไมโคร
เข้าชมแล้ว : 1,646 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ตายเปล่า
 

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม
ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
มันแล้วแต่เธอจะทำให้เป็นยังไงแล้วแต่ว่าตาย
เพื่อเธอมันคุ้มหรือเปล่าก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียว
ให้ขว้างทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือ
เธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักและรักเรา
ตายได้เลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกัน
ยังงั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่า
ตายเปล่าให้มันได้อะไร

เธอถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม
ฉันตอบกลับไปว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
มันแล้วแต่เธอว่าเธอจะจริงแค่ไหนทุ่มเททุ่มใจให้กัน
อย่างนั้นหรือเปล่าก็เพราะชีวิตมันมีชีวิตเดียว
ให้ขว้างทิ้งคงทำไม่ได้ฉันรักเธอปัญหาก็คือ
เธอรักฉันแค่ไหนกันตายเพื่อคนที่เรารักและรักเรา
ตายได้เลยไม่เคยหวั่นแต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกัน
ยังงั้นมันจะมีความหมายอะไรก็ตายเปล่าเสียเปล่า
ตายเปล่าให้มันได้อะไร

ตายเพื่อคนที่เรารักและรักเราตายได้เลยไม่เคยหวั่น
แต่ให้ตายเพื่อคนที่ไม่รักกันยังงั้นมันจะมีความหมายอะไร
ก็ตายเปล่าเสียเปล่าตายเปล่าให้มันได้อะไร
อย่าถามว่าฉันจะตายเพื่อเธอได้ไหม