BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เธอคือลมหายใจ
  อัลบั้ม :  วุฒินันต์ : เชนเจส
ศิลปิน :  จุ๊บ วุฒินันท์
เข้าชมแล้ว : 2,730 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เธอคือลมหายใจ
 

หากลมหายใจที่คิดถึงเธอ 
มองเห็นได้เหมือนดวงดาว 
ฟ้าจะไม่ว่างเปล่า 
ดาวจะเป็นเพื่อนใจ 
ให้เธอนับพัน 
เราจะไกลเท่าไหร่ 
เราก็ยังเห็นกัน 
หากความหวังดี 
ที่มีให้เธอ 
คือสายลมพัดโชยมา 
ยามเมื่อเธอนิทรา 
ลมจะพารักอุ่น 
โอบเธอเนิ่นนาน 
เราจะไกลเท่าไหร่ 
ใจก็ยังใกล้กัน 
อาจมองไม่เห็น..แต่ยังชัดเจน 
เธออยู่ในหัวใจ 
คนเดียวในหัวใจ 
ที่สุดในหัวใจ 
เธอคือลมหายใจ 
จดจำถ้อยคำที่เราสัญญา 
นานเท่าไรก็จะคอย 
แม้จะดูเลื่อนลอย 
แม้เวลาล่วงเลยแต่คงสักวัน 
เราจะไกลเท่าไหร่ 
เราก็ยังรักกัน 
อาจมองไม่เห็น..แต่ยังชัดเจน 
เธออยู่ในหัวใจ 
คนเดียวในหัวใจ 
ที่สุดในหัวใจ 
เธอคือลมหายใจ 
อาจมองไม่เห็น..แต่ยังชัดเจน 
เธออยู่ในหัวใจ 
คนเดียวในหัวใจ 
ที่สุดในหัวใจ 
เธอคือลมหายใจ 
จดจำถ้อยคำที่เราสัญญา 
นานเท่าไหร่ก็จะคอย 
แม้จะดูเลื่อนลอย 
แม้เวลาล่วงเลย 
เราก็ยังรักกัน