BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เพลง ลูกทุ่ง
ศิลปิน :  ต่าย อรทัย
เข้าชมแล้ว : 4,008 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : รถไฟสายน้ำตา
 

เสียงหวูดรถไฟ 
ดึงใจให้น้องต้องเศร้า 
เมื่อเห็นอ้ายควงผู้สาว 
กระซิบหยอกเย้า 
ก้าวไปด้วยกัน 
บ่จำสัญญา 
สิบสามเมษาสงกรานต์ 
สองเฮามีนัดใจกัน 
ขึ้นรถเมือบ้าน 
ที่หัวลำโพง 
เสียงหวูดรถไฟ 
บีบใจน้องนองน้ำตา 
สะพายกระเป๋าขึ้นบ่า 
เดินหลบหน้าคนบ่ซื่อตรง 
นั่งตู้ชั้นสาม 
หอบความช้ำกลับคืนบ้านดง 
ฝากสายตาเศร้ามองส่ง 
อ้ายกับผู้สาว 
ด้วยความร้าวใจ 
รถไฟสายเศร้า 
ขบวนคนเจ้าน้ำตา 
จากชานชาลาที่ชื่อว่า 
หัวใจสลาย 
สู่สถานี 
ที่น้องนั้นบ่มีอ้าย 
ให้คนที่เขามาใหม่ 
แย่งฮักไปก่อนถึงปลายทาง 
เสียงหวูดรถดัง 
สุดทางขบวนเทียบท่า 
แต่ความช้ำสายน้ำตา 
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง 
เมื่ออ้ายเลือกเขา 
ฮักสองเราก็เป็นความหลัง 
เจ็บเกินตีตั๋วอีกครั้ง 
เพราะรักสุดราง 
ปลายทางหัวใจ 
เสียงหวูดรถดัง 
สุดทางขบวนเทียบท่า 
แต่ความช้ำสายน้ำตา 
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง 
เมื่ออ้ายเลือกเขา 
ฮักสองเราก็เป็นความหลัง 
เจ็บเกินตีตั๋วอีกครั้ง 
เพราะรักสุดราง 
ปลายทางหัวใจ