BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

นกแล
  อัลบั้ม :  หนุ่มดอยเต่า
ศิลปิน :  นกแล
เข้าชมแล้ว : 9,189 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : นกแล
 

นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ เป็นหยังใดจา 
แต่เจ้ากิ๋นข้าวแล้วกา ไปไหนกันมาบินถลาลอยลม 
เช้าเย็นเมื่อได้เห็นหน้า นกแลจ๋า ข้าหวังเชยชม 
ปากแดงแกมเหลืองส้ม ตัวเขียวปนกมน่าชมนกแล 

ชอบเกาะบนกิ่งไม้ไหว กิ๋นยะหน่วยในผักแคปแดงแจ๋ 
กล้วยใต้กับใบผักแค ลำแต้ๆ เป็นดีถูกใจ 
นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ บินมาเร็วไว 
ค่ำแล้วบ่ดีไปไกล๋ ระวังงูไชกิ๋นตับไตนกแล 

นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ เป็นหยังใดจา 
แต่เจ้ากิ๋นข้าวแล้วกา ไปไหนกันมาบินถลาลอยลม 
เช้าเย็นเมื่อได้เห็นหน้า นกแลจ๋า ข้าหวังเชยชม 
ปากแดงแกมเหลืองส้ม ตัวเขียวปนกมน่าชมนกแล 

ชอบเกาะบนกิ่งไม้ไหว กิ๋นยะหน่วยในผักแคปแดงแจ๋ 
กล้วยใต้กับใบผักแค ลำแต้ๆ เป็นดีถูกใจ 
นกแลก็คือนกแก้ว เสียงแจ้วๆ บินมาเร็วไว 
ค่ำแล้วบ่ดีไปไกล๋ ระวังงูไชกิ๋นตับไตนกแล