BOX OFFICE

24 - 27 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เขียนไว้ข้างเตียง
  อัลบั้ม :  Me & My Orchestra 1
ศิลปิน :  นันทิดา แก้วบัวสาย
เข้าชมแล้ว : 7,205 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เขียนไว้ข้างเตียง
 

ใจเล็กเล็ก มันเจ็บลึกลึก 
อยู่ลับลับ กับสิ่งลวงลวง 
รอน้ำค้าง 
เพียงหยดเล็กเล็ก 
หล่อเลี้ยงไว้ ให้อยู่ต่อไป 
ครั้นพอแดดชะโลม 
ลบเลือนทุกอย่าง 
ชีวิตอันบอบบาง จางหาย 
รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา 
เป็นแค่คนถัดมา..เท่านั้น 
ยิ้มตอนที่เจอ 
เจอเขาแล้วชื่นใจ 
พอจากไปในใจโหยหา 
เขาเป็นของคนอื่น 
ท่องเอาไว้ในใจ 
เขาเป็นของคนอื่น 
เขียนเอาไว้ข้างเตียง 
ของที่ขอยืมมา 
แลกมาด้วยน้ำตา 
เมื่อมันถึงเวลา 
คืนให้เจ้าของ 
ใจเล็กเล็ก มันเจ็บลึกลึก 
อยู่ลับลับ กับสิ่งลวงลวง 
รอน้ำค้าง 
เพียงหยดเล็กเล็ก 
หล่อเลี้ยงไว้ ให้อยู่ต่อไป 
ครั้นพอแดดชะโลม 
ลบเลือนทุกอย่าง 
ชีวิตอันบอบบาง จางหาย 
รู้ดีว่าเป็นใจ ไม่มีราคา 
เป็นแค่คนถัดมา..เท่านั้น 
ยิ้มตอนที่เจอ 
เจอเขาแล้วชื่นใจ 
พอจากไปในใจโหยหา 
เขาเป็นของคนอื่น 
ท่องเอาไว้ในใจ 
เขาเป็นของคนอื่น 
เขียนเอาไว้ข้างเตียง 
ของที่ขอยืมมา 
แลกมาด้วยน้ำตา 
เมื่อมันถึงเวลา 
คืนให้เจ้าของ 
ยิ้มตอนที่เจอ 
เจอเขาแล้วชื่นใจ 
พอจากไปในใจโหยหา 
เขาเป็นของคนอื่น 
ท่องเอาไว้ในใจ 
เขาเป็นของคนอื่น 
เขียนเอาไว้ข้างเตียง 
ของที่ขอยืมมา 
แลกมาด้วยน้ำตา 
เมื่อมันถึงเวลา 
คืนให้เจ้าของ 
เขาเป็นของคนอื่น 
ท่องเอาไว้ในใจ 
เขาเป็นของคนอื่น 
เขียนเอาไว้ข้างเตียง 
ของที่ขอยืมมา 
แลกมาด้วยน้ำตา 
เมื่อมันถึงเวลา 
คืนให้เจ้าของ