BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

มักสาวหางเครื่อง
  อัลบั้ม :  ผู้บ่าวเหรียญบาท
ศิลปิน :  ศร สินชัย
เข้าชมแล้ว : 1,881 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : มักสาวหางเครื่อง
 

โอ้เดพะนางเอ๋ย... 
พะนางเอ๋ย...... 
มาฟังกลอนลำเต้ย 
หัวดอนตาลสิเว้าเลื่อง 
สาวหางเครื่องคนโก้ 
ดาวเต้นผู้เด่นดัง 
อ้ายคึดฮอดแต่ครั้ง 
ไปนำเบิ่งหมอลำดี 
เห็นเจ้าบนเวที 
หุ่นกะงามบาดลำฟ้อน 
เบิ่งยามโย๋ยามย้อน 
ล่ะออนซอนเป็นตาหน่าย 
โอ้เดพระนางเอ๋ย... 
พระนางเอย... 
แลกเงินใบละร้อย 
ไปคอยอ้อนป่อนใส่มือ 
บ่แม่นอ้ายขี้ดื้อ 
ตั๋วซูน...มือเจ้าจักน้อย 
เจ้าจักน้อย 
ย้อนว่าคอยฮักเจ้า 
จั่งนำเฝ้าอยู่ประจำ 
อยู่ประจำ 
ไปเชียร์เจ้าอยู่ประจำ.... 
เจ้าไปลำ 
หรือรับงานอยู่บ้านใด 
อ้ายก็ตามไป 
เป็นแรงใจแทบทุกงาน 
จะย้อนอยากเห็น 
อ้ายยอมไปเต้นหน้าฮ้าน 
จะย้อนอยากเห็น 
อ้ายยอมไปเต้นหน้าฮ้าน 
ได้สบตากัน 
หน้าเวทีก็ดีใจ 
มักเจ้าหลาย 
หางเครื่องเอวคอมพิวเตอร์ 
สาวแดนเซอร์ 
อ้ายขอเจอได้ไหม 
จบการแสดง 
ช่วยเบิ่งแงงหัวใจ 
หลบมุมแสงไฟ 
เว้านำจั๊กครึ่งชั่วโมง 
ค่ำคืนนี้หลังเวที 
การแสดงอ้ายขอพบ 
คำแพงอยู่ข้างตู้ลำโพง 
รับปากบ่หนา 
หรือเกรงสายตาหัวหน้าวง 
รับปากบ่หนา 
หรือเกรงสายตาหัวหน้าวง 
ถ้าใจตกลง 
ช่วยส่งยิ้มมาให้ที 
โอ้เดพะนางเอ๋ย... 
พะนางเอ๋ย... 
สาวหุ่นดีคือน้อง 
อ้ายขอจองเป็นใภ้ย่า 
บ่ถือซาดอกเจ้า 
ไผสิเว้าให้ได้ยิน 
ว่าเต้นกินลำจ้าง 
หรืออีหยังกะตามเรื่อง 
ขอมักสาวหางเครื่อง 
หากนางพร้อมสิสู่ขอ 
สู่ขอหากเธอพร้อม 
สิสู่ขอ....