BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คึดนำเขาเฮ็ดหยัง
ศิลปิน :  ศร สินชัย & ดอกอ้อ ทุ่งทอง
เข้าชมแล้ว : 8,095 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คึดนำเขาเฮ็ดหยัง
 

(หญิง)ผู้ชายคือเจ้า 
กินเหล้าบ่คือดอกอ้าย 
จากคนเรียบเรียบ ง่ายง่าย 
มาเปลี่ยนสไตล์กลายเป็นคนเมา 
ถูกสาวหักหลังนานแล้ว 
เป็นหยังจึงคึดนำเขา 
เสียฮักกะแสนจะเศร้า 
บ่อยากเห็นเจ้าต้องมาเสียคน 
เขามีบ่อนซ้น 
เริ่มต้นกับคนใหม่แล้ว 
กำคอขวดเหล้าเว้าแอ่ว 
น้องบ่เห็นแววว่าสิได้ผล 
มีตั้งแต่เขาสิหย่อสิหยัน 
หลายกว่าหลูโตน 
ฮักเขากำลังเข้มข้น 
น้ำตาอ้ายหล่นเขาบ่เห็นดอก 
คิดหาทางออก 
ทางใหม่สาอ้ายอย่าเมา 
น้องอาสาปิดฝาขวดเหล้า 
ส่อยเจ้าเก็บแก้วเก็บจอก 
ยามใด๋อ้ายเหงา 
เบิ่งน้องแทนเขากะได้อยู่ดอก 
สวยแนอยู่เด้อขอบอก 
หยอกแล้วสิลืมแฟนเก่า 
ผู้ชายคือเจ้า 
กินเหล้าบ่คือดอกอ้าย 
เซาสามาเริ่มต้นใหม่ 
มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราว 
ปรับความประพฤติดีให้คนงึด 
บ่อึดดอกสาว 
บ่เชื่อกะลองเลิกเหล้าเบิ่งดู 
จั๊กคราวรับรองสาวตรึม 
คิดหาทางออก 
ทางใหม่สาอ้ายอย่าเมา 
น้องอาสาปิดฝาขวดเหล้า 
ส่อยเจ้าเก็บแก้วเก็บจอก 
ยามใด๋อ้ายเหงา 
เบิ่งน้องแทนเขากะได้อยู่ดอก 
สวยแนอยู่เด้อขอบอก 
หยอกแล้วสิลืมแฟนเก่า 
ผู้ชายคือเจ้า 
กินเหล้าบ่คือดอกอ้าย 
เซาสามาเริ่มต้นใหม่ 
มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราว 
ปรับความประพฤติดีให้คนงึด 
บ่อึดดอกสาว 
บ่เชื่อกะลองเลิกเหล้าเบิ่งดู 
จั๊กคราวรับรองสาวตรึม