BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

คนไม่รู้จักพอ
  อัลบั้ม :  ไม่ขายหน้า
ศิลปิน :  แหนม รณเดช
เข้าชมแล้ว : 1,439 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : คนไม่รู้จักพอ
 

จุดเริ่มเป็นแค่เพียง 
อยากแค่ใกล้เธอ 
ก็หวังเพียงได้เจอ 
ได้เป็นเพื่อนเธอซักวัน 
ก่อนก็เพียงต้องการ 
แค่ได้ทักทาย 
แค่ได้เป็นเพื่อนกัน 
ก็ดีมากเกินจะฝัน 
แต่ยิ่งฉันผูกพัน 
ก็ทำให้ฉันยิ่งหวังไกล 
และหากปล่อยไป ก็คงยิ่งช้ำ 
ก็เป็นเพราะฉันไม่รู้จักพอ 
ไม่เคยพอดี 
ได้มาเท่านี้ ไม่พอ 
ไม่รู้จักหยุด 
ทั้ง ทั้ง ที่เธอไม่มีใจ 
เพราะไม่รู้จักพอ 
หัวใจจึงแตกสลาย 
เพราะรู้ว่าไม่มีวัน 
ที่ได้เธอมา 
ก็ก้าวมาซะไกล 
จากวันแรกเจอ 
จะให้เป็นเพื่อนเธอ 
กลับกลายว่าทำไม่ถูก 
ก็แค่ทำได้เพียง 
ห่างมาให้ไกล 
หยุดเรื่องราววุ่นวาย 
ที่ทำให้เราต้องทุกข์ 
แต่ยิ่งฉันผูกพัน 
ก็ทำให้ฉันยิ่งหวังไกล 
และหากปล่อยไป ก็คงยิ่งช้ำ 
ก็เป็นเพราะฉันไม่รู้จักพอ 
ไม่เคยพอดี 
ได้มาเท่านี้ ไม่พอ 
ไม่รู้จักหยุด 
ทั้ง ทั้ง ที่เธอไม่มีใจ 
เพราะไม่รู้จักพอ 
หัวใจจึงแตกสลาย 
เพราะรู้ว่าไม่มีวัน 
ที่ได้เธอมา 
ก็เป็นเพราะฉันไม่รู้จักพอ 
ไม่เคยพอดี 
ได้มาเท่านี้ ไม่พอ 
ไม่รู้จักหยุด 
ทั้ง ทั้ง ที่เธอไม่มีใจ 
เพราะไม่รู้จักพอ 
หัวใจจึงแตกสลาย 
เพราะรู้ว่าไม่มีวัน 
ที่ได้เธอมา