BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เต็มใจ
  อัลบั้ม :  ไม่ขายหน้า
ศิลปิน :  แหนม รณเดช
เข้าชมแล้ว : 1,024 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เต็มใจ
 

ก็เรามันช่างต่างกัน 
เธอฟ้าฉันก็เเค่ดิน 
แต่เธอตัดสิน 
ใจที่จะร่วมทางกันไป 
ไม่รู้ว่าฉันโชคดี 
หรือฉันเป็นคนโชคร้าย 
แต่เก็บมันไว้ 
แค่รู้ว่ารักเพียงเธอเท่านั้น 
แต่เเล้ว วันนี้ 
ที่ฉันนั้นเคยนึกหวั่น 
กลับเป็นจริงเหมือนในความฝัน 
เมื่อเรานั้นต้องเดินแยกทาง 
ก็รู้ว่ามันต้องจบแบบนี้ 
ฉันทำได้เพียงเท่านี้ 
แต่ฉันไม่กลัวเสียใจ 
ก็รู้ว่ามันต้องเจ็บแค่ไหน 
ฉันต้องอดทนเอาไว้ 
ถ้ารู้ว่าต้องเป็นเธอ 
และฉันก็เต็มใจ 
เก็บช่วงเวลาที่ดี 
เก็บทุกนาทีเอาไว้ 
ให้นานแค่ไหน 
แต่ฉันก็จะไม่ลืมเธอไป 
ชีวิตของคนหนึ่งคน 
เกิดมาต้องมีเสียใจ 
แต่เธอรู้ไหม 
วันมันคุ้มค่าเพียงพอกับฉัน 
แต่เเล้ว วันนี้ 
ที่ฉันนั้นเคยนึกหวั่น 
กลับเป็นจริงเหมือนในความฝัน 
เมื่อเรานั้นต้องเดินแยกทาง 
ก็รู้ว่ามันต้องจบแบบนี้ 
ฉันทำได้เพียงเท่านี้ 
แต่ฉันไม่กลัวเสียใจ 
ก็รู้ว่ามันต้องเจ็บแค่ไหน 
ฉันต้องอดทนเอาไว้ 
ถ้ารู้ว่าต้องเป็นเธอ 
และฉันก็เต็มใจ 
ก็รู้ว่ามันต้องจบแบบนี้ 
ฉันทำได้เพียงเท่านี้ 
แต่ฉันไม่กลัวเสียใจ 
ก็รู้ว่ามันต้องเจ็บแค่ไหน 
ฉันต้องอดทนเอาไว้ 
ถ้ารู้ว่าต้องเป็นเธอ 
และฉันก็เต็มใจ