BOX OFFICE

10 - 13 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ไม่หนี ไม่แพ้
  อัลบั้ม :  Rock Of Ages
ศิลปิน :  Clash แคลช
เข้าชมแล้ว : 8,095 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ไม่หนี ไม่แพ้
 

ถ้าหนีคุณก็ต้องแพ้จนตาย สิ่งที่ฝันมากมาย 
คงจะคล้ายเพียงฝุ่นควัน 
ในวันเวลาที่ลมหายใจยังมี..สมองยังดี 
อย่าไปหนีต้องฝ่าฟัน…ชีวิตนั้นสั้นจะตาย 
เปิดใจไปลองท้าทาย…ให้ชีวิตมีฉากจำ 

จะย้ำให้รู้ว่าทุกความกลัว สิ่งสลัวมืดมัว 
เกิดก็เพราะใจสั่งการ 
ผลักดันตัวเองจากวันนี้ไป…ไม่ยอมให้แม้เปลวไฟ 
หากมาขวางจงดับมัน 

สวรรค์แค่อยากจะพิสูจน์ใจของคุณ… 
ว่ามันแข็งแกร่งเพียงไหน 

ไม่หนี ไม่แพ้ แค่ลองชนดู… 
ไม่บุกไม่รู้ว่าทุกๆ วันเกิดมาทำไม 
กล้าที่จะฝันแล้วก็ต้องไปตามทาง 
ใครจะมาขวางรางวัลชนะต้องเป็นของเรา 

ไม่หนี ไม่แพ้ แค่ลองชนดู… 
ไม่บุกไม่รู้ว่าทุกๆ วันเกิดมาทำไม 
กล้าที่จะฝันแล้วก็ต้องไปตามทาง 
ใครจะมาขวางรางวัลชนะต้องเป็นของเรา