BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
25 - 27 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
43.9
43.9
2.
29.8
29.8
4.
10.5
51.9
5.
9.5
35.3

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

ไม่ต่างกัน
  อัลบั้ม :  Replay 2
ศิลปิน :  Replay
เข้าชมแล้ว : 1,570 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : ไม่ต่างกัน
 

ต่างกันเท่าไร 
ผิดกันเท่าไร 
มีเธอหรือว่าไม่มี 
อยู่กันทุกวัน 
แต่เธอไม่เคยใยดี 
มีเธอก็คงเท่านั้น 
ต่างกันตรงไหนหรือ 
ใจของเธอนั้นจาง 
ความรักดูเลือนลาง 
แปรผันตามเวลา 
ต่างกันตรงไหน 
พบกันหรือว่าจะลา 
ใจของฉันมันชา 
มาหรือว่าจะไป 
ไม่ต่างกัน 
อยากมาก็มา 
อยากไปก็ไป 
ยังไงก็ตามสบาย 
เลือกทำซะทาง 
เลือกอย่างที่เธอพอใจ 
คิดไว้ยังไงก็ทำ 
ต่างกันตรงไหนหรือ 
ใจของเธอนั้นจาง 
ความรักดูเลือนลาง 
แปรผันตามเวลา 
ต่างกันตรงไหน 
พบกันหรือว่าจะลา 
ใจของฉันมันชา 
มาหรือว่าจะไป 
ไม่ต่างเลย 
ยิ่งเรายังรักกัน 
หรือเราไม่รักกัน 
ยิ่งเรายังรักกัน 
หรือเราไม่รักกัน 
แต่เธอรักฉันแบบไหน 
ในตอนนี้ หรือเราควร 
จะทบทวนความรัก 
เราอีกสักที 
ต่างกันตรงไหนหรือ 
ใจของเธอนั้นจาง 
ความรักดูเลือนลาง 
แปรผันตามเวลา 
ต่างกันตรงไหน 
พบกันหรือว่าจะลา 
ใจของฉันมันชา 
มาหรือว่าจะไป 
ต่างกันตรงไหนเมื่อ 
ใจของเธอนั้นจาง 
ความรักดูเลือนลาง 
แปรผันตามเวลา 
ต่างกันตรงไหน 
พบกันหรือว่าจะลา 
ใจของฉันมันชา 
มาหรือว่าจะไป 
ไม่ต่างกัน