BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

แปลเนื้อเพลง
  อัลบั้ม :  แปลเนื้อเพลง
ศิลปิน :  The Cranberries
เข้าชมแล้ว : 241,270 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : Zombie
 

Another head hangs lowly,
Child is slowly taken.
And the violence caused such silence,
Who are we mistaken?


 ศรีษะของคนแล้วคนเล่าถูกห้อยลง
เด็กถูกนำตัวไปช้าๆ
ความป่าเถื่อนที่ทำให้เกิดความไร้ทางสู้
ความผิดของใครกัน


But you see, it's not me, it's not my family.
In your head, in your head they are fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are crying


 คุณเห็นไหม ไม่ใช่ความผิดฉันหรือแม้แต่ครอบครัวของฉันด้วย
ในความคิดของคุณนั้นมีแต่การต่อสู้
ด้วยรถถังและลูกระเบิด
รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์
มันอยู่ในหัวของคุณนั่นไง ทั้งที่ผู้คนต่างร่ำไห้คร่ำครวญ


In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou


 คุณนั่นแหละ ผู้กระหายเลือด
คุณคิดอะไรของคุณ 
อะไรมันอยู่ในสมองของคุณ
ซาตานกระหายเลือดใช่ไหม


Another mother's breakin',
Heart is taking over.
When the vi'lence causes silence,
We must be mistaken.


หัวอกของผู้เป็นแม่ต้องแตกสลาย
พวกเขาเหมือนถูกเชือดเฉือนเอาหัวใจไป
เมื่อความโหดร้ายทำให้ใครก็ไม่มีข้อโต้แย้ง
ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดมหันต์


It's the same old theme since nineteen-sixteen.
In your head, in your head they're still fighting,
With their tanks and their bombs,
And their bombs and their guns.
In your head, in your head, they are dying


มันก็เป็นฉากเดียวกันกับปี 1916
ที่ในหัวสมองของคุณ ยังคงมีแต่การรบราฆ่าฟัน
ด้วยรถถังและระเบิด
และยุทโธปกรณ์นานา
แม้มีคคนตายเกลื่อนกลาด แต่ในสมองของคุณ


In your head, in your head,
Zombie, zombie, zombie,
Hey, hey, hey. What's in your head,
In your head,
Zombie, zombie, zombie?
Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh,
Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a 


ในหัวคุณนั้น
ก็คือซาตายกระหายเลือด
ในสมองของคุณนั้น
คือซาตานกระหายเลือดใช่ไหม