BOX OFFICE

17 - 20 ก.ค. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 พ.ค. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
28.4
28.4
3.
18.0
18.0
4.
15.0
15.0

Popular Click

 
 
 
เนื้อเพลง    
 

เบื่อ
  อัลบั้ม :  Saturday Seiko
ศิลปิน :  Saturday Seiko
เข้าชมแล้ว : 3,092 ครั้ง

 
เนื้อเพลง : เบื่อ
 

ใหม่…ได้มาก็ใหม่ 
ไม่นานก็เก่า 
แล้วเราก็เบื่อ 
เบื่อ…ฉันกลัวเธอเบื่อ 
ฉันกลัวเธอเบื่อฉัน 
ฉันมันน่าเบื่อ 
อยากให้เรามาเคลียร์ให้ชัด 
มาเคลียร์ให้ชัดซะดีกว่า 
ถ้าแม้ว่าใครสักคนเบื่อ 
บอกออกมาว่าเป็นยังงั้น 
มันเป็นอย่างงี้ซะดีกว่า 
ให้รู้ไปเลยละกัน 
ให้ชัดกันไปซะที 
เบื่อ…มากไปก็เบื่อ 
น้อยไปก็เบื่อ 
รักเธอไม่เบื่อ 
ห่วง…รักกันก็ห่วง 
หรือเธอเป็นห่วงฉัน 
ฉันมันน่าห่วง 
อยากให้เรามาเคลียร์ให้ชัด 
มาเคลียร์ให้ชัดซะดีกว่า 
ถ้าแม้ว่าใครสักคนเบื่อ 
บอกออกมาว่าเป็นยังงั้น 
มันเป็นอย่างงี้ซะดีกว่า 
ให้รู้ไปเลยละกัน 
ให้ชัดกันไปซะที 
อย่าห่วงฉัน 
อยากให้เรามาเคลียร์ให้ชัด 
มาเคลียร์ให้ชัดซะดีกว่า 
ถ้าแม้ว่าใครสักคนเบื่อ 
บอกออกมาว่าเป็นยังงั้น 
มันเป็นอย่างงี้ซะดีกว่า 
ให้รู้ไปเลยละกัน 
ให้ชัดกันไปซะที 
อย่าห่วงฉัน