BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

Untitled Document
   
 

อนุสรา จันทรังษี

-  (อนุสรา จันทรังษี)
ชื่ออื่นๆ : ไก่
วันเกิด : 03/09/1967
ที่เกิด :   Thailand
ปัจจุบันอยู่ที่ : 
ส่วนสูง : 
      
:: ประวัติย่อ ::

ผลงาน
- สมปรารถนา (2537) .... ครูศิริวรรณ
- เคหาสน์ดาว (2530)
- สองโหลยี่สิบห้า (2529)
- เพื่อน (2529) .... นิด
- สามล้อซี 5 (2528) .... น้ำพราว
- กว่าจะถึงวันนั้น (2528)
- สยามสแควร์ (2527)
- หยุดหัวใจไว้ที่รัก (2527)
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
แฟนฉัน(2003)   ...แม่เจี๊ยบ