BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
22.5
75.4
3.
Heaven is for Real
21.5
28.5
4.
11.2
11.2
5.
A Haunted House 2
9.1
9.1

Popular Click

Untitled Document
   
 

Lee Bo Young (ลีโบยอง )

Lee Bo Young  (ลีโบยอง )
ชื่ออื่นๆ : 
วันเกิด : 12/01/1981
ที่เกิด : โซล  ประเทศเกาหลีใต้
ปัจจุบันอยู่ที่ : 
ส่วนสูง : 168
      
:: ประวัติย่อ ::

ลีโบยอง จบการศึกษาจาก Seoul Women's College และ Parsons School of Design (นิวยอร์ค) เริ่มเข้าวงการในปี 1997 จากงาน Super Model Event
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
My Brother(2004)   ...โจ มี รี-ยอง