BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
11 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
39.0
39.0
3.
12.0
12.0
4.
9.8
9.8
5.
7.5
124.9

Popular Click

Untitled Document
   
 

จารุวรรณ ปัญโญภาส

  (จารุวรรณ ปัญโญภาส)
ชื่ออื่นๆ : แมว
วันเกิด : 15/09/1947
ที่เกิด : อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  Thailand
ปัจจุบันอยู่ที่ : 
ส่วนสูง : 
      
:: ประวัติย่อ ::

มีพี่น้อง 4 คน เป็นคนสุดท้อง
การศึกษา โรงเรียนนิกรราษฏร์ศึกษาลัย,โรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย
ผลงาน
- นางงาม ร.ส.พ. และมิสฮอนด้า 2509
   
ประวัติเรียงตาม :: - ผลงานแสดง

ผลงานแสดงที่ผ่านมา
ความสุขของกะทิ(2009)   ...ยาย