BOX OFFICE

10 - 13 เม.ย. 2557 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
18 - 20 เม.ย. 2557 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
2.
22.5
75.4
3.
Heaven is for Real
21.5
28.5
4.
11.2
11.2
5.
A Haunted House 2
9.1
9.1

Popular Click

Untitled Document
   
 

มณีนุช เสมรสุต

  (มณีนุช เสมรสุต)
ชื่ออื่นๆ : อ้วน
วันเกิด : 21/04/1961
ที่เกิด :   ประเทศไทย
ปัจจุบันอยู่ที่ : 
ส่วนสูง : 
ดูอัลบั้มภาพ รูปอ้วน มณีนุช เสมรสุต ดูอัลบั้มภาพ รูปอ้วน มณีนุช เสมรสุต ดูอัลบั้มภาพ รูปอ้วน มณีนุช เสมรสุต ดูอัลบั้มภาพ รูปอ้วน มณีนุช เสมรสุต   
:: ประวัติย่อ ::

ชื่อ-สกุล มณีนุช เสมรสุต
ชื่อเล่น อ้วน (หรือที่ใครๆ เรียก "ครูอ้วน")
เกิดวันที่ 21 เมษายน 2504

ธุรกิจ
- ผู้อำนวยการ : โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา
- กรรมการ : ANGEL MIND CO.,LTD.
- กรรมการผู้จัดการ : STAR MAKER CO.,LTD.

จบการศึกษา
- ปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตรบัญฑิตโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2544
- อนุปริญญาทางด้านเทคนิคการใช้เสียง จาก Berklee College of Music
- ทฤษฎีดนตรี จาก คอลเลจ ออฟ โบคาเรธอน รัฐฟลอริด้า
- ได้รางวัล THE BEST MODELING OF THE YEAR 1985 จากสถาบันฝึกการเดินแบบและบุคลิกภาพบาบิซอร์น เมืองบอสตัน
- นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกเสียงตัวต่อตัวให้เข้าระดับมาตรฐานสากลจากนายเซ็ท ริกสส์ ผู้ฝึกสอนการใช้เสียงของนักร้องอาชีพที่โด่งดังมากมายหลายท่าน อาทิเช่น
ไมเคิล แจ็คสัน , มาดอนน่า , เบ็ท มิดเลอร์ , เจเน็ต แจ็คสัน , บาบร้า สตรัยแซนด์ และเข้ารับการฝึกกับผู้ฝึกสอนการใช้เสียง สาขาต่าง ๆ ในแคนาดา

- ในปี 2523 คุณมณีนุช เสมรสุต ได้รับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมสมัครเล่นแห่งเอเชีย ในการประกวดที่ฮ่องกงหลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านเทคนิคการใช้เสียง จาก เบอร์คลี่ - คอลเลจ ออฟ มิวสิค ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา

- นอกจากนี้ คุณมณีนุช เสมรสุต ยังได้รับการฝึกเสียงตัวต่อตัว จากนายเซ็ท ริกสส์ ซึ่งเป็นผู้สอนการใช้เสียงของนักร้อง อาชีพที่โด่งดังมากมายหลายคน เช่น ไมเคิล แจ็คสัน มาดอนน่า เบ็ท มิเลอร์ บาบร้า สตรัยแซนด์ เป็นต้น

- ได้รับรางวัล THE BEST MODELING OF THE YEAR 1985 จากสถาบัน BABIZON ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- M.S. STUDIO ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2533 โดยในเริ่มแรกเป็น ห้องเรียนเล็ก ๆ เพืยง 1 ห้อง และในปีนี้เอง ชื่อของ M.S. STUDIO และคำว่า "เทคนิคการใช้เสียง" ก็เริ่ม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจาก ลูกศิษย์ทั้ง 2 คน ของคุณมณีนุช เสมรสุต คือ คุณลลิตา ตะเวทิกุล และ คุณกันยารัตน์ กุยสุวรรณ ได้รับ รับรางวัลระดับชาติในตำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยม จาก การประกวดร้องเพลงยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนักร้องยอดเยี่ยม จากการประกวดร้องเพลงถ้วยพระราชทาน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ตามลำดับ ทำให้ ชื่อของ M.S. STUDIO เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วไป

และในวันที่ 2 ธันวาคม 2535 M.S.STUDIO ก็ได้มี หลักสูตรศิลปะการใช้เสียงและลีลา" ภายใต้การรับรองของ กระทรวงศึกษาธิการกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนแรก และโรงเรียนเดียวที่สอนทางด้านเทคนิคการใช้เสียง สามารถนำมาใช้สอนกับบุคคลที่สนใจ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และ เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสอนศิลปะการ ใช้เสียงและลีลา M.S. VOICE STUDIO" โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เสียง ฝึกฝน ให้ใช้เสียง และร้องเพลงได้ถูกต้อง ตลอดจนการเรียนลีลาท่าทาง ประกอบการใช้เสียง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคคลิกภาพ
   
ประวัติเรียงตาม ::